Visser & Smit Hanab nv

Terug naar filteroverzicht

Contact

Haven 8260B - Langerbruggekaai 3
9000
GENT
+32 9 371 71 71
info@vshanab.be
http://www.vshanab.be

Omschrijving activiteiten

Afvalwaterzuivering - Waterbehandelingstechnieken - Industriële installaties -Transportleidingen - Distributieleidingen - Industriële bekabeling

Producten en diensten

 • energie
  • WKK
   • gasturbines
   • motoren
   • studie en advies
  • verwarming
   • branders
   • convectoren
   • ketels
   • radiatoren
   • regelapparatuur
   • vloerverwarming
  • elektriciteit
   • diensten
    • engineering
    • keuring elektrische installaties
    • metingen
     • cos phi
     • elektriciteitsverbruik
     • harmonischen
    • peakshaving
    • studies
   • distributeur
    • gemengde intercommunale
    • zuivere intercommunale
   • producent
    • gasturbines
    • kerncentrale
    • pompturbines
    • thermische centrale
    • turbo-jet centrale
    • waterkrachtcentrales
   • producten
    • alternatoren-generatoren
    • batterijen
    • batterijladers
    • brandstofcellen
    • elektrische uitrusting
     • isolatoren
     • kabels
     • meet-, regel- en controle-instrumenten
     • noodstroomvoedingen
     • transformatoren
    • noodstroomvoedingen
  • overige producten
   • warmterecuperatiesystemen
    • koeltorens
   • schakelborden
   • pompen
   • piping
   • meet- en regelapparatuur
  • hernieuwbare energie
   • windenergie
    • advies
    • engineering
    • onderdelen (schoepen, masten,...)
    • windturbines
     • horizontale as
     • vertikale as
     • waterpompen
   • geothermische
    • energie-opslag in aquifers
    • toebehoren
    • warmtepompen
    • warmtewisselaars
   • biomassa
    • stortgas
     • verbrandingsinstallaties
    • biogas
     • verbrandingsinstallaties
 • bodem
  • drainage en bemaling
   • drain
   • deepwell
  • bodemsanering
   • bodemluchtbehandeling
    • biologische water- en luchtzuivering
    • actieve koolfiltratie
 • water
  • drinkwater
   • behandeling
    • actieve koolfilters
    • denitrificatie
    • ionenwisselaars
    • magnetische ontkalkers
    • membraanfilters
    • zandfilters
   • chemicaliën
    • coagulatie
    • flocculatie
    • flotatie
    • ontharding
    • ontijzering
    • ontzilting
    • precipitatie
   • desinfectie
    • chlorering
    • elektrolyse
    • ozonbehandeling
    • UV-behandeling
    • chloordioxide
   • distributie
  • waterzuivering
   • kleinschalig biologisch zuivering
    • aëroob actief slib
     • kleinschalige waterzuivering
   • fysische zuivering
    • thermische zuivering
     • distillatie
      • distillatie
     • koelen
      • lucht- of waterkoeler
     • thermische behandeling
      • verhitten
       • oxidatie
        • pyrolyse
     • verdampen
      • indampen
    • zeven
     • roosters
     • zeven
    • kristalisatie
     • pelletkristallisatie
      • korrelreactor
    • ionenwisseling
     • ionenwisseling
    • flotatie
     • flotatie
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • desinfectie
     • UV-behandeling
    • centrifugeren
     • hydrocycloon
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • bezinken
     • bezinkingsbekken
     • lamellenbezinker
     • schotel- of plaatbezinker
     • zandvangers
    • scheiding door dichtheidsverschillen
     • olie-waterafscheider
    • membraanprocessen
     • ultrafiltratie
     • omgekeerde osmose
     • nanofiltratie
     • microfiltratie
    • adsorptie
     • actieve kool
   • chemische zuivering
    • oxidatie
     • wet air oxidation en superkritische wateroxidatie
     • oxidatie met o.a. OZON, peroxide of KMNO4
    • neutralisatie
     • ph-correctie
    • flocculatie
     • flocculatie
    • elektrolyse
     • (membraan-)elektrolyse
    • elektrocoagulatie
     • elektrocoagulatie
    • desinfectie (nabehandeling)
     • chemische oxidatie
      • chloordioxide
   • biologische zuivering
    • kwzi
     • aëroob actief slib
     • ondergedompelde beluchte bacteriefilter
    • bezinken
     • anaërobe micro-organismen
      • septische tanks
    • planten en micro-organismen
     • plantensystemen
      • rietvelden
    • biofilm op drager
     • biorotor
    • actief slib
     • membraanbioreactor
     • airlift reactor
     • actief slib tank
     • actief slib met nutriëntverwijdering
  • slibbehandeling
   • slibverwerking
    • pelleteren
     • slibkorrelreactor
    • slibvalorisatie
     • slibvalorisatie
    • storten
     • stortplaats
   • slibstabilisatie
    • aëroob
     • aërobe vergisting
     • aërobe stabilisatie
     • compostering
    • anaëroob
     • anaërobe vergisting
    • chemisch
     • toevoeging van kalk
   • slibontwatering
    • centrifuges
    • flotatietanks
    • gravitaire indikking - slibindikker
    • kamerfilterpersen
   • slibdroging
   • producten
    • filterdoeken
    • platen
    • toevoegstoffen
     • elektrolyten
     • indikmiddelen
     • kalk
  • riolering
   • renovatie
   • reiniging
   • inspectie
   • aanleg