PM Advies BV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Oude Galgenstraat 41
2950
Kapellen
0476 652 772
info@pmadvies.be
https://www.pmadvies.be/

Omschrijving activiteiten

Erkend Bodemsaneringsdeskundige type II, opmaak van decretale onderzoeken (OBO-BBO-BSP, saneringsprojecten).
Uitvoeren van begeleidingen van saneringen, leveren van globaal milieukundig advies
Opstellen van Technisch Verslag in kader van bouwprojecten
Opstellen van milieukundige nota's in verband met bemalingsadvies

Producten en diensten

 • water
  • wateranalyse
   • diensten
    • erkend laboratorium grondwater
    • erkend laboratorium water
   • stoffen en parameters
    • andere
    • BOD
    • COD
    • debiet
    • deeltjes
    • druk
    • fenolen
    • fosfor
     • fosfaat
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • geleidbaarheid
    • metalen
    • microbiologische
    • NH3
    • niveau
    • O2
    • pesticiden
    • pH
    • redoxpotentiaal
    • stikstof
    • stroomsnelheid
    • temperatuur
    • TOC
    • toxiciteitsmetingen
    • turbiditeit
    • viscositeit
 • bodem
  • bodemsanering
   • afgraven/ontgraven
   • biologische reinigingstechnieken
    • bioventing
    • fytoremediatie
    • in situ scherm (active wall)
    • Infiltratie tbv stimulering biol. omzetting
    • landfarming
     • reiniging in depot
    • on
     • off site fytoremediatie
   • bodemluchtbehandeling
    • actieve koolfiltratie
    • aeroob met slib
    • biofilter
    • biologische water- en luchtzuivering
    • biotrickling
    • thermische verbranding
   • bodemreinigingsinstallaties
    • verhuur
    • verkoop
   • chemische reinigingstechnieken
    • extractie reiniging
    • in situ scherm (active wall)
   • extractietechnieken
    • biosparging
    • bodemluchtextractie
    • drijflaagsanering in situ
    • elektroreclamatie zware metalen
    • extractie reiniging
    • infiltratie water
    • sparging
    • UVB tbv extractie
    • zaklaagverwijdering
   • grondwaterreinigingstechnieken
    • biologische water- en luchtzuivering aeroob
    • biologische waterzuivering aeroob
    • (in situ)chemische oxidatie
    • luchtstrippen
    • membraanfiltratie
    • olie-water afscheider
    • precipitatie-coagulatie-flocculatie
    • wateractieve koolfiltratie
    • zandfiltratie
   • immobilisatietechnieken
    • in situ vitrificatie
    • infiltratie uithardende stoffen
    • on - off site immobilisatie
    • ex-situ immobilisatie
   • isolatietechnieken
    • bekisting tbv verticale afd.
    • berlinerwand tbv verticale afd.
    • boorpalen wand
    • bovenafdichting kunststoffolie
    • bovenafdichting natuurlijke materialen
    • civiel-technische bovenafd.
    • diepwand
    • horizontale onderafd.
    • scherm
     • foliewand
    • schone leeflaag
    • stalen damwand
   • ontrekken grondwater
    • deepwell
    • drain
    • open bemaling
    • vacuumfilters
   • thermische reinigingstechnieken
    • on - off site vitrificatie
    • thermische reiniging
   • verwijdering
    • stookolietanks
  • drainage en bemaling
   • deepwell
   • drain
   • open bemaling
   • vacuumfilters
  • transport verontreinigde grond
  • bodemonderzoek en -analyse
   • producten
    • boren
    • monstername-apparatuur
 • diensten
  • aanleg van peilputten
  • beschrijvend bodemonderzoek
  • bodemmonsteranalyse
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 1
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 2
  • grondboringen
  • grondwateranalyse
  • ori├źnterend bodemonderzoek
  • advies
   • grondverzet
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuwetgeving
   • vergunningen

Extra info

PM-Advies BV biedt een uitgebreide waaier aan dienstverlening voor uw milieutechnische vragen. Als eBD Type II ondersteunen en adviseren we u in het volledig traject bij bodemonderzoek, bodemverontreiniging, bodemsanering. Daarnaast bieden we u milieutechnisch advies bvij bouwtechnische werkzaamaheden (Grondverzet en technisch Verslag) of bouwkundige grondwaterbehandelingen (bouwputbemaling, onttrekking).

PM Advies heeft binnen zijn netwerk ook een brede waaier aan contacten binnen andere sectoren en diensten rond milieutechnologie of milieu-gerelateerde activiteiten. Heeft u toch een vraag of probleem welke niet direct aansluit op ons voorgestelde dienstenpakket? Aarzel niet ons te contacteren, we zoeken dan samen naar een gepaste oplossing of antwoord op uw probleem.