Mantis Consulting

Terug naar filteroverzicht

Contact

Smidsestraat 63/101
9000
Gent
0477087761
info@mantisconsulting.be
https://mantisconsulting.be

Omschrijving activiteiten

Mantis Consulting is een B2B adviesbureau voor energie en duurzaamheid. We bieden een geïntegreerde aanpak op maat van de klant met bijzondere aandacht voor communicatie. Onze belangrijkste dienstverlening bestaat uit audits, energiemanagement, energiestudies en - plannen, carbon footprint, duurzaamheidsrapportage en levenscyclusanalyse.

Producten en diensten

 • energie
  • WKK
   • gasturbines
   • motoren
   • studie en advies
  • energieadvies
   • beleidsstudies
   • energiestatistieken
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
  • verlichting
   • diensten
    • verlichtingsstudies
  • hernieuwbare energie
   • biomassa
    • biodiesel
     • productie
    • biogas
     • verbrandingsinstallaties
    • hout
     • brandhout
     • houtbehandelingsinstallaties
     • houtvergassing
     • verbrandingsinstallaties
    • mest
    • stortgas
     • verbrandingsinstallaties
   • zonne-energie
    • thermische zonne-energie
     • zonnepanelen
     • zonneboilers
     • warmtetransport
     • warmteopslag
    • fotovoltaïsche zonne-energie
     • zonnepanelen
     • zonnecellen
   • windenergie
    • advies
  • elektriciteit
   • diensten
    • engineering
    • keuring elektrische installaties
    • metingen
     • cos phi
     • elektriciteitsverbruik
     • harmonischen
    • peakshaving
    • studies
 • diensten
  • emissiehandel
   • studies
   • strategiebepaling
   • opstelling monitoringplan
  • educatie
   • milieu
   • energie
  • advies
   • vergunningen
   • subsidies
   • milieutechnologie
   • milieumanagement
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • erkend milieuverificateur
    • geaccrediteerde milieucertificatie-instelling
    • ISO14000
   • energiewetgeving
   • energietechnologie
   • duurzame ontwikkeling
   • communicatiebeleid