International Marine and Dredging Consultants

Terug naar filteroverzicht

Contact

Coveliersstraat 15
2600
Antwerpen
+32 3 270 92 95
mds@imdc.be
http://www.imdc.be

Omschrijving activiteiten

Mariene & estuariene systemen - Baggeren - Kustwaterbouw - Havens en offshore technieken - Blauwe energie - Beheer van rivierbekkens - Waterwegen en binnenscheepvaart - Hydraulisch ontwerp - Milieustudies - In situ metingen en staalnames

Producten en diensten

 • diensten
  • advies
   • duurzame ontwikkeling
   • energietechnologie
   • energiewetgeving
  • gemeentelijke plannen
   • milieubeleidsplan
    • opmaak
   • natuurontwikkelingsplan
    • begeleiding
    • opmaak
  • MER
   • erkend deskundige
    • water
  • software
   • GIS-toepassingen
    • terreinmodellen
  • veiligheid
   • opmaak noodplannen
   • risico-analyse
 • energie
  • elektriciteit
   • diensten
    • engineering
  • hernieuwbare energie
   • waterkracht
    • advies
    • engineering
    • getijdenenergie
    • pijpleidingen
    • turbines
   • windenergie
    • advies
    • engineering
    • onderdelen (schoepen, masten,...)
    • windturbines
     • horizontale as
     • vertikale as
     • waterpompen
 • water
  • wateranalyse
   • producten
    • labosoftware
   • stoffen en parameters
    • andere
    • debiet
    • niveau
    • stroomsnelheid
    • temperatuur
    • turbiditeit