Ghent Dredging NV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Steenweg 250
9810
Eke
092226157
info@ghentdredging.be
http://www.ghentdredging.be

Omschrijving activiteiten

Bodemsanering, grond- en slibverwerking, waterbouwkundige werken, baggerwerken, wegenbouw en grondwerken

Producten en diensten

Extra info

Ghent Dredging nv is een aannemingsbedrijf actief in algemene waterbouw, baggerwerken, grondwerken en (water)bodemsaneringen.

Binnen onze afdeling Milieu is bodemsanering een discipline waar heel wat verschillende, boeiende kennisgebieden samenkomen: grondverzet met graafmachines, stabiliteit, grondwateronttrekking en -zuivering, grondreiniging, (micro)biologische, chemische en fysische processen in de bodem, boor- en bodeminjectietechnieken, etc... Daarnaast zijn sociale en technisch-commerciële aspecten cruciaal in dit modern en innovatief vakgebied.

Onze inzet, de teamspirit en een goede uitvoering van de uitdagende werken blijft ons boeien!