FEBEG vzw

Terug naar filteroverzicht

Contact

Koningsstraat 146
1000
Brussel
+32 2 500 85 85
stephane.bocque@febeg.be
https://www.febeg.be

Omschrijving activiteiten

FEBEG vzw is de Federatie van de Belgische Elektriciteits-en Gas Bedrijven FEBEG vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria in de elektriciteits- en gassector. FEBEG heeft 34 effectieve leden, die rechtstreeks meer dan 7.580 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 16,5 miljard EUR vertegenwoordigen.

Producten en diensten

 • energie
  • WKK
   • gasturbines
   • motoren
   • studie en advies
  • verwarming
   • branders
   • convectoren
   • ketels
   • radiatoren
   • regelapparatuur
   • vloerverwarming
  • nucleaire energie
  • koeling
   • absorptiekoelmachines
   • airconditioning
   • compressiekoelmachines
   • engineering
   • koelinstallaties
  • energieadvies
   • beleidsstudies
   • energiestatistieken
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
  • hernieuwbare energie
   • zonne-energie
    • fotovolta├»sche zonne-energie
     • installaties
     • zonnecellen
     • zonnepanelen
    • thermische zonne-energie
     • installaties
     • toebehoren
     • warmteopslag
     • warmtetransport
     • zonneboilers
     • zonnepanelen
   • windenergie
    • advies
    • engineering
    • onderdelen (schoepen, masten,...)
    • windturbines
     • horizontale as
     • vertikale as
     • waterpompen
   • waterkracht
    • advies
    • engineering
    • getijdenenergie
    • micro waterkrachtcentrales
    • pijpleidingen
    • turbines
   • geothermische
    • energie-opslag in aquifers
    • toebehoren
    • warmtepompen
    • warmtewisselaars
   • biomassa
    • stortgas
     • verbrandingsinstallaties
    • biogas
     • verbrandingsinstallaties
    • biodiesel
     • productie
  • fossiele brandstoffen
   • L.P.G.
   • aardgas
    • transport
    • low-NOx branders
    • ketels
    • installaties
    • distributie
    • branders
  • elektriciteit
   • producent
    • gasturbines
    • kerncentrale
    • pompturbines
    • thermische centrale
    • turbo-jet centrale
    • waterkrachtcentrales
   • producten
    • brandstofcellen
    • batterijladers
    • batterijen
    • alternatoren-generatoren
   • diensten
    • studies
    • peakshaving
    • engineering
    • metingen
     • harmonischen
     • elektriciteitsverbruik

Extra info

MISSIE
FEBEG heeft als missie:

te ijveren voor een duurzame, zekere en competitieve energievoorziening door middel van:

 • een vrije en goed functionerende elektriciteits- en gasmarkt;
 • stabiele, gunstige en niet-discriminerende wettelijke, reglementaire en economische randvoorwaarden voor de activiteiten die bestaan uit de productie, de handel of de levering van elektriciteit of gas evenals uit het aanbieden van energiediensten en de laboratoria met betrekking tot deze activiteiten;
 • de bedrijven uit de elektriciteits- en gassector te groeperen en hun algemene belangen te behartigen, in het bijzonder op economisch, fiscaal, sociaal en juridisch gebied en op het vlak van het leefmilieu;
 • alles wat tot de normatieve, wetenschappelijke of industriële ontwikkeling en vooruitgang van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven kan bijdragen, te bestuderen, aan te moedigen en tot stand te brengen;
 • de kwaliteit en de veiligheid van het gegevensverkeer en transacties tussen haar leden en andere marktpartijen te bevorderen, onder meer door de financiële reconciliatie in de Belgische elektriciteits- en gasmarkt administratief te ondersteunen.

Meer info over FEBEG: https://www.febeg.be

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief hier: https://www.febeg.be/nieuws (onderaan het pagina)