Basiscursus preventieadviseur niveau III

Terug naar filteroverzicht

Wat mag u verwachten tijdens de 8-daagse opleiding?

U krijgt de basisvorming veiligheid waarbij u in korte tijd zicht krijgt op alle belangrijke aspecten van het hedendaags veiligheidsbeleid: zowel de algemene denkwijze, de wetgeving als de specifieke risico's komen aan bod.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

U heeft na het volgen van deze opleiding:
 • een praktijkgerichte basiskennis inzake arbeidsveiligheid en welzijn op het werk
 • een volwaardig getuigschrift 'Basisopleiding veiligheid niveau III' wanneer u slaagt voor het examen en het eindwerk

Programma

Basisfilosofie arbeidsveiligheid, -gezondheid: welzijn op het werk
 • Ongevallen
  • Hoe komen ze tot stand en hoe kan je ze voorkomen? Hoe kunt u de oorzaken van arbeidsongevallen interpreteren? Hoe voorkomt u arbeidsongevallen? Dit alles wordt bekeken vertrekkend vanuit enkele praktische voorbeelden.
  • Welke preventiemaatregelen kunt of moet u kiezen? Wat leert de preventiehiërarchie u? Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en wat moet u hierover weten?
 • Het dynamisch risicobeheersingsmodel in de praktijk
  • Gevareninventarisatie, risico-inventarisatie en -evaluatie
  • Oefeningen op gevarenidentiefactie en risico-evaluatie
  • Keuze preventiemaatregelen preventiehiërarchie
  • Globaal preventieplan en jaaractieplan
 • De wetgeving
  • Aan welke wetgeving moet u voldoen?
  • Hoe kunt u op zoek gaan naar een bepaalde wetgeving?
  • Actualiteit: welke recente wetgeving is er betreffende arbeidsveiligheid?
Taken van de ‘Interne Dienst voor Preventie en Bescherming'
 • Wat moet u doen in het kader van de permanente risicoanalyse, ongevallenonderzoek, nemen van passende maatregelen en het globaal en het jaarlijks preventieplan?
 • Welke documenten dient u op te stellen en bij te houden voor de overheid ?
 • Wat moet u weten over de werking en bevoegdheden van de inspectie voor het 'Toezicht op het Welzijn op het Werk'.
 • Werken met derden
 • Intern verkeer - manueel hanteren van lasten en ergonomie Aankoopprocedure Persoonlijke en Collectieve beschermingsmiddelen, Arbeidsmiddelen
Specifieke gevaren, risico's en preventiemaatregelen verder uitgediept
 • Brand
 • Gevaarlijke producten
 • Omgevingsfactoren
  • Lawaai
  • Temperatuur
  • Verluchting en verwarming
 • Elektriciteit
 • Machinerichtlijn

 

Kostprijs: 1250 euro

Locatie: Amelior - Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

Organisatie: Amelior

Extra informatie: https://www.amelior.be/nl/opleidingen/preventieadviseur-niveau-3


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
Amelior Beneluxpark 1 8500 Kortrijk Tel: 056/23.20.60
Datum:
09/10/2023
Geplaatst door:
Amelior
Locatie:
Amelior - Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk