Nieuw op EMIS

31/1/2017

De periode om derogatie en verhoogde bemesting voor dit jaar aan te vragen loopt stilaan ten einde. De land- en tuinbouwers kunnen beide aanvragen nog doen tot en met 15 februari 2017 via het Mestbankloket van de VLM. Alleen de aanvragen die worden ingediend via het Mestbankloket zijn geldig.

31/1/2017

De landbouwers kunnen sinds 24 januari 2017 op het Mestbankloket nakijken of hun bedrijf in 2017 de status focusbedrijf of niet-focusbedrijf heeft.

30/1/2017

Kustlandschappen zijn heel gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. SCAPE zoekt als internationaal project oplossingen om de veerkracht van landschappen te verbeteren. Natuurreservaat Het Zwin wordt in het kader van dit project heraangelegd.

30/1/2017

De verschillende energieministers van ons land hebben vandaag de manier van werken bepaald om samen tot een gemeenschappelijke energievisie te komen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Voor het einde van het jaar moet het energiepact tussen de gewesten en de federale overheid een feit zijn.’

30/1/2017

Op 25 januari 2017 heeft het Vlaams Parlement het decreet over de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning aangenomen. Dit decreet zal eerstdaags door de Vlaamse Regering worden bekrachtigd en in het Belgisch Staatsblad verschijnen. We lichten de belangrijkste punten toe.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

15/02/2017