Nieuw op EMIS

23/2/2018

Het nieuwe Bodemdecreet wijzigt de termijn om een schadegeval bij de bevoegde overheid te melden van veertien dagen naar dertig dagen.

23/2/2018

Het Vlaams Parlement keurde op 29 november 2017 een wijziging in het Bodemdecreet goed.
Op 12 februari 2018 zijn een aantal nieuwe bepalingen in werking getreden. 

23/2/2018

Vrijdag 23 februari is de officiële eerste steen gelegd aan de nieuwe Jekerbedding in Tongeren. De VMM werkt er samen met de stad Tongeren, Infrax , Sweco en BAM aan de openlegging van de Jeker in en rond het stadspark.

23/2/2018

Met een nieuw soort val, ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, gaat de VMM de strijd aan met de wolhandkrab. Die exoot veroorzaakt heel wat schade aan onze waterlopen.

23/2/2018

Koning Winter heeft beslist om vrij laat toe te slaan. Ondanks dat het reguliere uitrijseizoen op 16 februari is gestart, mogen geen meststoffen op bevroren ondergrond worden gespreid.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

22/03/2018