Nieuws van het BBT-kenniscentrum

In de eerste helft van 2017 werd een voorstudie uitgevoerd naar de reiniging van asbesthoudende stromen. Het doel van deze voorstudie is het onderzoeken van de noodzaak en het afbakenen en omschrijven van de scope van de toekomstige BBT-studie.

EMIS met vakantie

VITO is gesloten van 21 juli t.e.m. 30 juli wegens jaarlijkse vakantie.
Gedurende deze periode zal de site slechts sporadisch geactualiseerd worden!

Vanaf 31 juli 2017 mag u terug dagelijkse updates verwachten.

Prettige vakantie!

Nieuw op EMIS

14/12/2001
Met het oog op een operationele bijsturing en een bestuurlijke vereenvoudiging van onze wetgeving wil Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk VAN MECHELEN de afgifte van een groot deel van de bouwvergunningen versnellen.
7/12/2001
De Vlaamse regering heeft, op voorstel van Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua, de aanpak van de eerste fase van de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk goedgekeurd.
6/12/2001
De Vlaamse Landmaatschappij heeft in opdracht van Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua en in samenwerking met de afdeling natuur van de administratie leefmilieu de hoeve van landbouwer Marcel Leeman in het Blankaartgebied gekocht.
30/11/2001
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera DUA beslist om in opvolging van de huidige milieuconvenanten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de Vlaamse gemeenten, steden en provincies.
30/11/2001
De oeverstaten van de stroomgebieden van Schelde en Maas hebben vandaag in Luik een verklaring ondertekend om de samenwerking voor een gezamenlijk beleid en beheer te versterken.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

Geen actuele wetgeving gevonden voor de afgelopen 5 dagen. Raadpleeg het archief actuele wetgeving voor oudere updates.