Organisatieprofiel van Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen

Antwerpseweg 1
2440 Geel
Belgium
014/58.09.91
raf.franken@iok.be
Aantal personeelsleden: 101-250
Profiel: Overheid
Statuut: CV

Omschrijving activiteiten

IOK is actief op zowel economische, milieu en sociale aspecten van maatschappelijke ontwikkeling.<P>intercommunale milieudienst - afvalpreventie en -communicatie - gescheiden afvalinzameling -composteringsinstallatie - alternatieve technieken