01/03/2023

Hof van Beroep bevestigt moment van invoering nieuwe nettarieven voor elektriciteit

digitale meter_2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Het Hof van Beroep te Brussel heeft zich vandaag uitgesproken over de rechtszaak van de Vlaamse Regering tegen de VREG over het moment van invoering van de nieuwe nettarieven voor elektriciteit, waaronder het capaciteitstarief. Het Hof van Beroep bevestigt de beslissing van de VREG om die nieuwe nettarieven uitgesteld in te voeren op 1 januari 2023. De aanrekening met een capaciteitstarief sinds begin dit jaar blijft dus onveranderd behouden. De VREG is tevreden dat er nu een einde komt aan de onzekerheid. De hervormde nettarieven zijn een noodzakelijke stap met het oog op de energietransitie, in het belang van alle Vlaamse gezinnen en bedrijven. De uitdagingen van die energietransitie zijn groot. De VREG maakt daar graag verder werk van samen met alle betrokken partijen.

Uitspraak Hof van Beroep

In zijn arrest van 1 maart 2023 verwerpt het Hof van Beroep te Brussel het vernietigingsberoep ingediend door de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door minister Demir, tegen de beslissing van de VREG van 27 juni 2022 om de invoering van de nieuwe nettarieven voor elektriciteit, waaronder het capaciteitstarief, met 6 maanden uit te stellen naar 1 januari 2023.

Gevolgen van de uitspraak

Er verandert niets. De nettarieven voor elektriciteit worden sinds begin dit jaar deels aangerekend met een capaciteitstarief. Die nieuwe manier van aanrekenen gaat onveranderd door.

Reactie VREG

Wij zijn tevreden dat er nu duidelijkheid is.

Met de invoering van de nieuwe nettarieven hebben we een noodzakelijke stap gezet met het oog op de energietransitie. We zullen voor ons vervoer en voor de verwarming van onze huizen steeds meer gebruik maken van elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen. Elektrische auto’s en warmtepompen zijn energiezuiniger én door minder fossiele brandstoffen te gebruiken worden we voor onze energie en de prijs ervan minder afhankelijk van andere landen. Die energietransitie zorgt voor een hogere belasting van het elektriciteitsnet. Daarom wordt het belangrijk om dat net zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Wie zijn verbruik spreidt en hoge pieken vermijdt, betaalt met de nieuwe nettarieven minder dan wie dat niet doet. Door het net niet overmatig te belasten, beperken we samen bijkomende investeringen en blijven de nettarieven in de toekomst voor iedereen betaalbaar.

De energietransitie stelt ons voor grote uitdagingen. Daar willen we graag verder werk van maken samen met de energiesector, de politiek, de overheid en alle belanghebbenden.

Achtergrond over de aangevochten beslissing

De VREG besliste op 27 juni 2022 over een wijziging van de huidige tariefmethodologie. Met die tariefmethodologie legt de VREG de distributienettarieven voor de jaren 2021-2024 vast. De VREG stelde de invoering van de nieuwe nettarieven voor elektriciteit voor een tweede keer met 6 maanden uit, naar 1 januari 2023.

Wat ging aan die beslissing vooraf? Volgens de tariefmethodologie moest Fluvius de nieuwe nettarieven voor elektriciteit invoeren op 1 juli 2022. De VREG stelde vast dat Fluvius geen kwalitatieve implementatie in de marktsystemen kon garanderen tegen die datum. Zowel Fluvius als FEBEG stelden daarom een uitstel van 6 maanden voor. Om de continuïteit van de marktwerking niet in het gedrang te brengen, zag de VREG zich genoodzaakt om kort voor de geplande invoerdatum dat verzoek te overwegen. De VREG organiseerde daarover een openbare raadpleging. De wettelijk bepaalde procedure voor het opstellen en wijzigen van de tariefmethodologie vereist dat. De VREG nam nadien een beslissing.

De aangevochten beslissing ging dus enkel over het uitstel van de invoering van de nieuwe nettarieven, niet over de hervorming zelf. Daarover werd al eerder beslist, op 13 augustus 2020.

Meer weten?

 

 

Bron: © 2023 VREG - Alle rechten voorbehouden