14/08/2020

Capaciteitstarief vanaf 2022 voor alle netgebruikers

Elektriciteit
Terug naar artikeloverzicht

Tariefmethodologie 2021-2024 definitief beslist. Capaciteitstarief vanaf 2022.

Tariefmethodologie 2021-2024

Na een uitgebreid proces waarbij via besprekingen en openbare consultaties de inbreng van alle betrokkenen aan bod kon komen, besliste de VREG definitief over de Tariefmethodologie 2021- 2024. De tariefmethodologie legt via het toegelaten inkomen vast hoe de distributienetbeheerders vergoed worden voor hun diensten en aangezet worden tot een efficiënte bedrijfsvoering. Ze omvat de regels, de rapporteringen en de berekeningen die de netbeheerders moeten volgen om te komen tot de tarieven voor de elektriciteits- en aardgasdistributie. De tariefmethodologie bepaalt met de tariefstructuur op welke manier het door ons vastgelegde toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder wordt aangerekend aan de verschillende netgebruikers.

Capaciteitstarief vanaf 2022 voor alle netgebruikers

Met het oog op de energietransitie worden de ‘netkosten’ (de kosten die effectief gerelateerd zijn aan het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit) vanaf 2022 grotendeels op basis van capaciteit aangerekend. Dit is ook het geval voor een deel van de transmissiekosten. Op dit moment worden nettarieven bij gezinnen en kleine bedrijven volledig aangerekend op basis van de afgenomen kWh: hoe meer u verbruikt, hoe hoger uw netfactuur. Dit verandert voor het deel ‘netkosten’. Deze worden vanaf 2022 aangerekend op basis van het piekverbruik als maat voor de netcapaciteit die u gebruikt. De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven, met name de kosten voor openbaredienstverplichtingen, de toeslagen en de overige transmissiekosten, blijven aangerekend worden op basis van de afgenomen kWh.

% netkosten voor een gezin en kmo

Voor een gezin met een gemiddeld verbruik maken de distributienettarieven vandaag ongeveer 45% uit van de totale elektriciteitsfactuur; voor een klein bedrijf aangesloten op laagspanning is dat ongeveer 57%. De netkosten die vanaf 2022 voor gezinnen en kleine bedrijven grotendeels via een capaciteitstarief aangerekend worden, bedragen voor een gemiddeld gezin ongeveer 21% van de huidige elektriciteitsfactuur; voor een klein bedrijf aangesloten op laagspanning is dat 28%.

% netkosten voor een gezin en kmo


% netkosten voor een gemiddeld bedrijf op middenspanning

Voor een gemiddeld bedrijf aangesloten op middenspanning maken de distributienettarieven vandaag ongeveer 35% uit van de totale elektriciteitsfactuur. De netkosten die op dit moment voor grote bedrijven al deels en vanaf 2022 volledig via een capaciteitstarief aangerekend worden, bedragen vandaag ongeveer 23% van de huidige elektriciteitsfactuur.

Waarom een capaciteitstarief?

We voeren een capaciteitstarief in zodat de nieuwe nettarieven de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet beter weerspiegelen en deze kosten evenwichtiger worden toegewezen aan de verschillende netgebruikers. Door meer lokale hernieuwbare energie, elektrische voertuigen en warmtepompen zullen de distributienetten in de toekomst meer en anders gebruikt worden en zouden ze blootgesteld worden aan grotere (gelijktijdige) piekbelastingen. Die piekbelastingen zouden ertoe leiden dat de distributienetbeheerders in de toekomst zware investeringen moeten doen om het net betrouwbaar te houden, wat de distributienettarieven sterk zou kunnen doen toenemen. Om dit te vermijden en het net voor iedereen betaalbaar te houden, willen we alle netgebruikers bewust maken dat hoge pieken in hun verbruik extra kosten voor het net met zich kunnen meebrengen en hen zo aanmoedigen om het net efficiënt te gebruiken.

Impact op een gezin en bedrijf?

Ter voorbereiding van de invoering op 1 januari 2022 zullen we in samenwerking met energieleveranciers en netbeheerders de nodige acties ondernemen om de elektriciteitsafnemers wegwijs te maken in deze nieuwe situatie. Hieronder vindt u alvast een filmpje dat de basisprincipes van de energietransitie toelicht en hoe het capaciteitstarief hierop ingrijpt.

 

 

Bron : VREG