Adresboek

Erkend inzamelaar van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen. Erkend verwerkingscentrum voor niet-gevaarlijke afvalwaters en -slibs. Advies en bouw van industriële waterzuiveringsinstallaties.
De Carninstraat 41 | Staden | Belgium | * d.zyde@avmilmort.be | ( +32 51 58 48 20
De firma AAQUA N.V. is gespecialiseerd in Engineering en Bouw van afvalwaterzuiverings-installaties gaande van filters,vetafscheiders, flotaties, fysico-chemische voorzuivering tot en met de volledige biologische zuivering en slibbehandeling en neutralisatie-eenheden. WARMTERECUPERATIE uit afvalwater met speciale warmtewisselaars en warmtepompen ten behoeve van warmwaterproductie of het verwarmen van gebouwen
Mechelsesteenweg, 122 | Sint Katelijne Waver | België | * marc.feyten@aaqua.be | ( 015 - 33 17 58
AAS
studie en opvolging van energie en milieuprojecten voor de industrie. Specialisatie Stoom-warmtekracht en watervoorbereiding
Heidestraat 11A | Ranst | Belgium | * aas.bvba@pandora.be | ( 03-4857893
Bodemsaneringsdeskundige
Beekkantstraat 5 | Erpe-Mere | België | * b.lievens@ab-experts.com | ( +32476503167
Bodemsaneringsdeskundige Vlaanderen, Brussels Hoofstedelijk Gewest en Wallonië
Beekkantstraat 5 | Erpe-Mere | België | * info@ab-experts.com | ( 053/84.85.37
Bouwen en leveren van opslagsystemen voor vloeistoffen (mest, water, regenwater, afvalwater, e.d.) en het bouwen en leveren van IBA-systemen.
Gentse Heerweg 96 | Izegem | Belgium | * ritadeklerck@telenet.be | ( 051-300680
Recyclage van bouw en sloopafval tot granulaten en de verkoop van gestabiliseerde produkten voor de wegenbouw.
Merksemsebaan 298 | Wijnegem | Belgium | * info@abar.be | ( 03/326.21.31
ABDE is actief op het vlak van energieproductie, -verdeling en -gebruik waarbij ze haar activiteiten centraal ontwikkelt rond biomassa en hoogperformante warmte-krachtkoppeling. Niet alleen zijn ze vertrouwd met de Vlaamse wetgeving rond milieu en energie maar ook andere aspecten zoals afvalstoffenplannen en de actuele stand van zaken rond materialengebruik en circulaire economie. Haar personeel beschikt over een gedetailleerde en praktijkgerichte kennis als het gaat om verbrandingsprocessen. Ontwikkeling van warmtenetten is tevens een kerncompetentie waarmee ze sinds 1990 mee vertrouwd is.
Krimperslaan 4A | Temse | België | * francies.van.gijzeghem@abde.be | ( + 32 (0) 473 813 183
milieu- en veiligheidsadvies veiligheidscoördinatie asbestinventarisatie opleidingen
Tiensesteenweg 79 | Glabbeek | | * info@abesco.be | ( 016781920
Studie- en consultancybureau op vlak van bouw en bodem (grond, bodem- en oppervlaktewater). - Diagnose / onderzoek (milieu, geotechniek). - Projectmanagement (bodemsanering, geotechniek, bouw).
Rue Provinciale 62 | Waver | België | * info@abesim.com | ( 010/23.54.67