GCM-A

Terug naar filteroverzicht

Contact

Berlarij 104
2500
Lier
03 491 95 60
info@gcm-a.be
https://www.gcm-a.be

Omschrijving activiteiten

Bodemonderzoek en milieu-advies

Producten en diensten

 • diensten
  • aanleg van peilputten
  • beschrijvend bodemonderzoek
  • bodembeheerorganisatie
  • bodemmonsteranalyse
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 1
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 2
  • erkend laboratorium
  • erosie-preventieonderzoek
  • geologisch onderzoek
  • grondboringen
  • grondwateranalyse
  • hydrologisch onderzoek
  • oriënterend bodemonderzoek
  • bodembeheerrapport
  • ruimtelijke ordening
   • plannen van aanleg
   • vergunningen
    • bouwvergunning
    • verkavelingsvergunning
  • advies
   • extern milieucoördinator
   • grondverzet
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • erkend milieuverificateur
    • geaccrediteerde milieucertificatie-instelling
    • ISO14000
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuverzekeringen
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen