Van Antwerpen Milieutechniek BV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Monsterweg 64
4454 AC
Borssele
0113655880
robin@vambv.nl
http://www.vambv.nl

Omschrijving activiteiten

Specialist in afvalwaterzuivering en slibontwatering

Producten en diensten

 • afval
  • verwerken en recyclage
   • afvalstoffen
    • mest
     • biologische N-verwijdering uit mest
     • mechanische scheiding mest
    • slib
     • flotatie indikking
     • fysisch conditioneren
     • gravitaire indikking
   • compostering
    • installaties
     • natuurlijk ontwateren
     • ontwatering riool(kolken)slib
     • ontwerp en engineering
    • producten
     • vergisten
     • zandafscheiding
   • producten
    • zeefinstallaties
   • stortplaatsen
    • producten en diensten
     • mechanisch ontwateren met zeefbandpers
     • mechanische indikking met decanteercentrifuge
     • mechanische indikking met zeefband
     • mechanische indikking met zeeftrommel
    • uitbating
     • mechanisch ontwateren met decanteercentrifuge
     • mechanisch ontwateren met kamerfilterpers
 • bodem
  • bodemsanering
   • grondwaterreinigingstechnieken
    • biologische water- en luchtzuivering aeroob
    • biologische waterzuivering aeroob
    • membraanfiltratie
    • zandfiltratie
 • water
  • drinkwater
   • behandeling
    • denitrificatie
    • membraanfilters
    • zandfilters
   • chemicali├źn
    • coagulatie
    • flocculatie
    • flotatie
   • desinfectie
    • ozonbehandeling
  • rationeel watergebruik
   • proces-optimalisatie
  • riolering
   • materiaal
    • afsluiters
    • pompen en ventielen
    • tanks
  • slibbehandeling
   • producten
    • filterdoeken
    • platen
   • slibontwatering
    • centrifuges
    • flotatietanks
    • gravitaire indikking - slibindikker
    • kamerfilterpersen
  • wateranalyse
   • producten
    • monsternametoestellen
   • stoffen en parameters
    • COD
    • debiet
    • deeltjes
    • fosfor
     • fosfaat
    • NH3
    • pH
    • redoxpotentiaal
    • stikstof
    • temperatuur
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • actief slib
     • membraanbioreactor
   • chemische zuivering
    • coagulatie
     • coagulatie
    • flocculatie
     • flocculatie
    • neutralisatie
     • ph-correctie
    • oxidatie
     • oxidatie met o.a. OZON, peroxide of KMNO4
   • fysische zuivering
    • adsorptie
     • actieve kool
    • bezinken
     • lamellenbezinker
     • zandvangers
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • flotatie
     • flotatie
   • producten
    • centrifugebevorderende
    • filtermateriaal
    • flotatiebevorderende