Schneider Electric (Summit Energy International BVBA)

Terug naar filteroverzicht

Omschrijving activiteiten

Het adviesbureau verstrekt ondersteuning bij de aankoop van energie en geeft advies met betrekking tot energie-efficiëntie, milieu, water en wettelijke conformiteitsaspecten.

Producten en diensten

 • water
  • rationeel watergebruik
   • audit
   • proces-optimalisatie
 • diensten
  • advies
   • communicatiebeleid
   • energiewetgeving
   • extern milieucoördinator
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • ISO14000
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuverzekeringen
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen
  • educatie
   • milieu
  • preventie
   • afvalpreventie
   • beste beschikbare technologie
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
   • good housekeeping
   • grondstofbesparing
   • levenscyclusanalyse
   • verpakkingen
 • energie
  • elektriciteit
   • diensten
    • engineering
    • metingen
     • cos phi
     • elektriciteitsverbruik
     • harmonischen
    • peakshaving
    • studies
  • energieadvies
   • beleidsstudies
   • energiestatistieken
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
  • koeling
   • engineering
  • verlichting
   • diensten
    • verlichtingsstudies
  • WKK
   • studie en advies

Extra info

De Belgische tak van dit departement binnen Schneider Electric Professional Services kent zijn oorsprong binnen Summit Energy International en GfE Energy Management.

De hoofdactiviteit van het bedrijf bestaat uit de ondersteuning van klanten bij energieaankoop (elektriciteit en aardgas). Het Sustainability Department biedt diensten aan met betrekking tot:

 • Ressource Efficiency:
  • Energieaudits op siteniveau (EBO, Besluit Energieplanning of vrijwillig)
  • Thematische audits (gebouwen, verwarming, stoom, perslucht, ...)
  • Wateraudits
  • Monitoring & Targetting
  • Subsidieadvies
 • Cleantech (Hernieuwbare energie en WKK)
  • Haalbaarheidsstudies
  • Offerteaanvragen en contractimplementatie
  • Efficiëntiemonitoring
  • Subsidieadvies
 • Compliance:
  • Implementatie van zorgsystemen (ISO14001, ISO50001)
  • Opvolging van de energie- en milieuwetgeving
  • Ondersteuning bij EU ETS (overheidsrapportering en aankoop van emissierechten)
  • Milieuadvies en milieucoördinatorschap
  • Milieuconformiteitsaudits
 • Strategisch advies:
  • Multisite sustainability reporting
  • Opstellen van langetermijn duurzaamheidsstrategie
  • Internal & external benchmarking