Renewi plc

Terug naar filteroverzicht

Contact

Berkebossenlaan 7
2400
Mol
03 443 25 00
julie.vandenbroecke@vangansewinkel.com
http://www.renewi.com

Omschrijving activiteiten

Renewi, opgericht in 2017 na afronding van de fusie van Shanks Group plc met Van Gansewinkel Groep BV, is een toonaangevend waste-to-product bedrijf dat ideaal is gepositioneerd om een aantal van de belangrijkste milieuproblemen waar de maatschappij vandaag de dag mee kampt, op te lossen: het verminderen van afval, het vermijden van vervuiling en het voorkomen van onnodig gebruik van eindige natuurlijke bronnen. Met meer dan 8.000 medewerkers in negen landen in Europa en Noord-Amerika, beschikken we over veel kennis met een uitgebreid aanbod van afvalbeheerproducten en -diensten.

Producten en diensten

 • afval
  • ophalen en verwerven
   • afvalstoffen
    • afvalolie
    • afvalwaterslib
    • asbest
    • baggerslib
    • bouwafval
    • chemisch afval
    • giftig afval
    • glas
    • houtafval
    • huishoudelijk afval
    • inert
    • karton
    • KGA
    • mest
    • ontvlambare stoffen
    • papier
    • PCB's en PCT's
    • roet
    • sanitaire afvalstoffen
    • textiel
    • vloeibaar afval
    • ziekenhuisafval
   • producten
    • containers voor vast afval
    • milieuboxen
    • opslagkluizen
    • perscontainers
    • tankcontainers
    • vuilniszakken
   • transportmiddelen
    • tankwagens
    • vuilniswagens
  • verwerken en recyclage
   • afvalstoffen
    • afvalolie
     • bijmengen bij andere brandstoffen
    • asfalt
     • gebonden funderingsmateriaal
    • autobanden
     • materiaalrecyclage volledige en geshredderde banden
     • voorbehandelen en vermalen
     • voorbehandelen, sorteren en shredderen van banden
    • bouw- en sloopafval
     • hergebruik puingranulaten
     • voorbehandeling bouw- en sloopafval
     • voorbehandeling en sorteren van batterijen
    • CFK's
    • chemicaliën
     • reductans uit ontzilverde chemicaliën
    • edele metalen
     • fysicochemische en biologische verwerking van ontzilverde fotochemicaliën
     • ontzilveren fotochemicaliën
     • ontzilveren van films
    • ferrometalen
     • materiaalrecyclage staalindustrie
    • glas
     • glasindustrie
    • houtafval
     • breken en opschonen hout
    • karton
     • sorteren, shredderen en persen
    • kunststoffen
     • kunststofverwerkende industrie
     • materiaal recyclage rubbergranulaat
     • pyrometallurgische verwerking van wegwerpbatterijen
     • sorteren en verkleinen van kunststoffen
    • non-ferro metalen
     • materiaalrecyclage non-ferro
     • voorbehandeling zwaar shredderafval
    • papier
     • sorteren, shredderen en persen
    • plantaardig afval
     • bodemverbeterend middel uit plantaardig afval
    • TL-lampen
     • kwikdestillatie kwikdamplampen
    • verpakkingen
    • witgoed en bruingoed
     • ontmanteling elektrische en elektronische apparatuur
     • ontmanteling vriesapparatuur
    • schredderafval
   • compostering
    • installaties
     • natuurlijk ontwateren
     • ontwatering riool(kolken)slib
     • ontwerp en engineering
    • technieken
     • toepassen bodemverbeterend middel