PQ Consult

Terug naar filteroverzicht

Contact

Diksmuidsesteenweg, 221
8800
Roeselare
0485234412
bert@pq-consult.be
http://www.pq-consult.be

Omschrijving activiteiten

Studie- en adviesbureau milieu, omgeving en preventie

Producten en diensten

 • diensten
  • advies
   • communicatiebeleid
   • duurzame ontwikkeling
   • energietechnologie
   • energiewetgeving
   • extern milieucoördinator
   • grondverzet
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • erkend milieuverificateur
    • geaccrediteerde milieucertificatie-instelling
    • ISO14000
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuverzekeringen
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen
  • MER
   • erkend deskundige
    • bodem
    • fauna en flora
    • geluid en trillingen
    • klimaat
    • licht, warmte en straling
    • mens
    • monumenten en landschappen
    • water
   • MER-coördinator
   • MER-deskundige
  • overheidsinstellingen
  • preventie
   • afvalpreventie
   • beste beschikbare technologie
   • ecodesign
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
   • good housekeeping
   • grondstofbesparing
   • levenscyclusanalyse
   • verpakkingen

Extra info

PQ-Consult is een kleinschalig studie- en adviesbureau. PQ-Consult werkt op 2 domeinen:
• preventie: opmaak van legionella-beheersplannen, opvolgen van legionella-analyses en adviserende aanpak rond legionella-besmettingen
• milieu: opmaak van omgevingsvergunningen, advisering op vlak van milieuproblematiek en regelgeving