MILVUS consulting NV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Wondelgemkaai 159
9000
Wondelgem (Gent)
+32 9 265 74 00
griet.philips@olfascan.com
http://www.olfascan.com

Omschrijving activiteiten

MILVUS consulting is een onafhankelijk ambitieus milieuadvies- en studiebureau, gevestigd in Gent. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen en opvolgen van diverse milieu- en natuurrapporten en MER-studies. Happy Neighbour, Happy Business is onze leuze. Wij streven naar een gezond evenwicht tussen bedrijf, omgeving en beleid. Met onze pragmatische en probleemoplossende expertise staan wij onze klanten bij in tal van milieuvraagstukken, waarbij de opmaak van milieueffectrapporten (MER) centraal staat.
Het team van eco-scan, telt een 5-tal experts voor projecten in diverse milieudisciplines (biodiversiteit, mobiliteit, lucht, water, bodem, …). Het OLFASCAN-team bestaat uit een 10-tal experts die zich specifiek richten op metingen en advies rond geurproblematiek.

Producten en diensten

 • lucht
  • luchtzuivering
   • geur
   • deeltjes
   • stoffen
    • H2S
    • NH3
    • mercaptanen
    • koolwaterstoffen
    • geur
  • luchtanalyse
   • geur
    • geurmetingen
    • geurpanels
   • stoffen en parameters
    • vochtigheid
    • temperatuur
    • rookgassnelheid
    • NH3
    • mercaptanen
    • koolwaterstoffen
    • geur
     • geurmetingen
     • geurpanels
   • diensten
    • erkend laboratorium
 • diensten
  • natuurbeheer
   • natuurreservaat
   • vogelopvangcentrum
   • wegbermbeheer
  • mobiliteit
   • mobiliteitsstudies
   • verkeersgeleidingssystemen
  • MER
   • erkend deskundige
    • bodem
    • fauna en flora
    • geluid en trillingen
    • klimaat
    • licht, warmte en straling
    • mens
    • monumenten en landschappen
    • water
   • MER-coördinator
   • MER-deskundige
  • gemeentelijke plannen
   • heritage resource planning
   • milieubeleidsplan
    • begeleiding
    • opmaak
   • natuurontwikkelingsplan
    • begeleiding
    • opmaak
  • educatie
   • energie
   • milieu
   • natuur
   • veiligheid
  • beurzen
   • milieu
  • erkend laboratorium
  • software
   • GIS-toepassingen
    • basiskaarten
    • luchtfoto's
    • orthofoto's
    • terreinmodellen
  • advies
   • milieuwetgeving
   • milieutechnologie
   • communicatiebeleid