MILVUS consulting NV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Wondelgemkaai 159
9000
Wondelgem (Gent)
+32 9 265 74 00
griet.philips@olfascan.com
http://www.olfascan.com

Omschrijving activiteiten

MILVUS consulting is een onafhankelijk ambitieus milieuadvies- en studiebureau, gevestigd in Gent. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen en opvolgen van diverse milieu- en natuurrapporten en MER-studies. Happy Neighbour, Happy Business is onze leuze. Wij streven naar een gezond evenwicht tussen bedrijf, omgeving en beleid. Met onze pragmatische en probleemoplossende expertise staan wij onze klanten bij in tal van milieuvraagstukken, waarbij de opmaak van milieueffectrapporten (MER) centraal staat.
Het team van eco-scan, telt een 6-tal experts voor projecten in diverse milieudisciplines (biodiversiteit, mobiliteit, lucht, water, bodem, …). Het OLFASCAN-team bestaat uit een 10-tal experts die zich specifiek richten op metingen en advies rond geurproblematiek.

Producten en diensten

 • lucht
  • luchtzuivering
   • geur
   • deeltjes
   • stoffen
    • H2S
    • NH3
    • mercaptanen
    • koolwaterstoffen
    • geur
  • luchtanalyse
   • geur
    • geurmetingen
    • geurpanels
   • stoffen en parameters
    • vochtigheid
    • temperatuur
    • rookgassnelheid
    • NH3
    • mercaptanen
    • koolwaterstoffen
    • geur
     • geurmetingen
     • geurpanels
   • diensten
    • erkend laboratorium
 • diensten
  • natuurbeheer
   • natuurreservaat
   • vogelopvangcentrum
   • wegbermbeheer
  • mobiliteit
   • mobiliteitsstudies
   • verkeersgeleidingssystemen
  • MER
   • erkend deskundige
    • bodem
    • fauna en flora
    • geluid en trillingen
    • klimaat
    • licht, warmte en straling
    • mens
    • monumenten en landschappen
    • water
   • MER-coördinator
   • MER-deskundige
  • gemeentelijke plannen
   • heritage resource planning
   • milieubeleidsplan
    • begeleiding
    • opmaak
   • natuurontwikkelingsplan
    • begeleiding
    • opmaak
  • educatie
   • energie
   • milieu
   • natuur
   • veiligheid
  • beurzen
   • milieu
  • erkend laboratorium
  • software
   • GIS-toepassingen
    • basiskaarten
    • luchtfoto's
    • orthofoto's
    • terreinmodellen
  • advies
   • milieuwetgeving
   • milieutechnologie
   • communicatiebeleid

Extra info

Iedereen kent wel onze sterke merken OLFASCAN en eco-scan. Tot april 2020 waren dit twee afzonderlijke entiteiten, maar om onze klanten nog beter op maat te kunnen bedienen, werden deze samengevoegd in de fusievennootschap MILVUS consulting NV.

eco-scan is gespecialiseerd in het opstellen van diverse milieuimpactstudies en allerhande natuurstudies. eco-scan heeft als doelstelling om op een kwalitatieve, onafhankelijke manier advies te verlenen bij het opstellen van milieueffectrapporten (MER), ontheffingen en m.e.r.-screenings, dit zowel voor plannen als projecten. Hierbij nemen we de coördinatie van het hele proces op ons. Samen met onze betrouwbare partners zorgen wij ervoor dat onder de vleugels van eco-scan ieder project grondig en onderbouwd uitgewerkt wordt.
Daarnaast bestaat een belangrijk deel van ons werk uit het opmaken van passende beoordelingen en verscherpte natuurtoetsen. Tevens staan we in voor ruimere ecologische studies zoals de opmaak van natuurbeheerplannen of het uitvoeren van inventarisaties. Ook inzake BREEAM kan voor het ecologische aspect beroep gedaan worden op eco-scan.  
eco-scan streeft steeds naar een duurzaam evenwicht tussen klant, overheid en omgeving.

OLFASCAN is een ambitieus en meedenkend team van (huis)adviseurs, dat bedrijven ondersteunt in hun ambitie om geen geuroverlast te veroorzaken voor hun omgeving. Deze ondersteuning bestaat uit metingen, analyses, modelleringen, advies, communicatie, …
Met ons eigen analytisch labo, gespecialiseerd in het meten en opsporen van geurcomponenten in extreem lage concentraties, ondersteunen we niet enkel onze klanten in het oplossen van hun problemen, maar voeren we ook analyses uit voor allerlei labo's en adviesbureaus op internationaal vlak.
Met de vereiste expertise en de gedrevenheid van ons team, zorgen we voor kwaliteit met aandacht voor objectiviteit.

Binnen het MILVUS consulting team zijn er verschillende erkende MER-deskundigen aanwezig (lucht en geurhinder, biodiversiteit, mens-gezondheid, landschap, evenals erkende MER-coördinatoren). Verder beschikken we over de VLAREL-erkenning om snuffelploegmetingen uit te voeren.

De kwaliteit van ons werk wordt bewaakt door te werken volgens de internationale ISO9001 norm. MILVUS consulting heeft een sterk klantgerichte benadering en draagt maatwerk hoog in het vaandel zonder daarbij het belang van onafhankelijk expertisebureau uit het oog te verliezen.
Door onze open overlegcultuur is iedereen binnen het team op de hoogte van de stand van zaken van lopende projecten. Zo kan indien nodig snel geschakeld worden tussen de verschillende medewerkers om elk dossier op een zo efficiënt mogelijke manier te behandelen en af te werken.