Ifates gcv

Terug naar filteroverzicht

Contact

Driehoekstraat 27
3945
Ham
0032479871008
werner@ifates.be
http://www.ifates.be

Omschrijving activiteiten

Verlenen van milieu- en energieadvies.

Producten en diensten

 • diensten
  • advies
   • communicatiebeleid
   • duurzame ontwikkeling
   • energietechnologie
   • energiewetgeving
   • extern milieuco√∂rdinator
   • grondverzet
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • ISO14000
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen
  • beurzen
   • milieu
  • educatie
   • energie
   • milieu
   • veiligheid
  • gemeentelijke plannen
   • milieubeleidsplan
    • begeleiding
    • opmaak
   • natuurontwikkelingsplan
    • begeleiding
    • opmaak
  • mobiliteit
   • mobiliteitsstudies
   • verkeersgeleidingssystemen
  • opslag en logistiek
   • stoffen
    • gevaarlijke stoffen
    • vaste brandstoffen
    • vloeibare brandstoffen
  • preventie
   • afvalpreventie
   • beste beschikbare technologie
   • ecodesign
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
   • grondstofbesparing
   • levenscyclusanalyse
  • ruimtelijke ordening
   • plannen van aanleg
   • vergunningen
    • bouwvergunning
    • verkavelingsvergunning
  • software
   • afvalbeheer
   • energie-installaties
   • milieubeheer
   • milieuvergunningen
   • proces-optimalisatie
   • warmtestudies
  • veiligheid
   • opmaak noodplannen
   • risico-analyse
 • energie
  • energieadvies
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
 • geluid, trillingen en straling
  • diensten
   • geluidsmetingen
    • binnenshuis
    • buitenlucht