Centrum voor Milieukunde (CMK) - Universiteit Hasselt

Terug naar filteroverzicht

Contact

Agoralaan Building D
3590
Diepenbeek
011268111
cmk@uhasselt.be
https://www.uhasselt.be/cmk

Omschrijving activiteiten

Het CMK verenigt top milieuwetenschappelijk onderzoek, onderwijs en industriële samenwerking op regionaal en internationaal niveau om een “agent of societal change” te zijn in een maatschappij waar o.a. klimaatverandering, milieuverontreiniging, gezondheid, uitputbaarheid van bronnen en veilige voedselproductie de uitdagingen van vandaag en de toekomst zijn. We zetten in op (i) fundamenteel en toegepast onderzoek, en (ii) een interdisciplinaire benadering met een nauwe samenwerking tussen epidemiologen, economen, biologen, juristen, chemici en ingenieurs, om via ons onderzoek en onze innovaties milieu-maatschappelijke vraagstukken met hoge urgentie te beantwoorden.