CBgroep

Terug naar filteroverzicht

Contact

De Linde 15
8840
STADEN
051 70 06 16
sc@cbgroep.be
http://www.cbgroep.be

Omschrijving activiteiten

LUCHTZUIVERINGSINSTALLATIES VOOR LANDBOUW EN INDUSTRIE
Als moderne veeteler of industrieel moet je jezelf volledig kunnen concentreren op de hoofdactiviteit van je bedrijf. Daarom ontzorgen we je bij CBgroep van alle administratie en technische aspecten die gepaard gaan met je luchtzuiveringsinstallatie. Met passie en expertise zorgen we samen voor de creatie van een optimaal leefmilieu voor mens en dier.

Producten en diensten

 • lucht
  • luchtzuivering
   • deeltjes
   • geur
   • installaties
    • absoluutfilter
    • absorberende technieken
     • strippen en absorberen van ammoniak uit mestafgas
    • adsorberende technieken
    • adsorptie
    • affakkelen
    • afzuiginstallaties
    • aktief kool
    • andere
    • bezinkkamer
     • droge elektrofilter
     • natte elektrofilter
    • biofiltratie
    • biotricklingfilter
    • biowasser
     • biowasser mestafgas
    • condensatie
    • cryocondensatie
    • cyclocondensatoren
    • cycloon
    • droge gaswassing
    • elektrostatische afscheiders
    • foto oxidatie
    • halfdroge gaswassers
    • injectie geur
    • ionisatie
    • katalytische naverbrander
     • katalytisch recuperatief
     • katalytisch regeneratief
    • katalytische omzetting
    • keramische filter
    • koelsystemen
    • koeltorens
    • mechanische afscheiders
    • membraantechnologie
    • metalen filters
    • natte gaswassing
     • basisch oxidatieve wassing
     • basische wassing
     • natte kalkwassing
     • zure wassing
    • natte stofafscheiders
     • rotatiefilter/rotatiewasser
     • sproeikamer
     • venturiwasser
    • niet-selectieve niet-katalytische reductie van Nox
    • olienevelafscheiders
    • schoorstenen
    • selectieve katalytische reductie van Nox
    • selectieve niet-katalytische reductie van Nox
    • stoffilters mestafgas
    • termische naverbrander
     • thermisch recuperatief
     • thermisch regeneratief
    • ventilatoren
    • vloeistofafscheiders
    • zakkenfilters
    • zeoliet
    • Filtratie algemeen
   • producten
    • aktieve kool
    • andere filtermaterialen
    • biofiltervullingen
    • branders
    • chemicaliën
    • compressoren
    • corrosiebescherming
    • fakkels
    • kalk en dolomiet
    • pijpleidingen
    • pompen, ventielen, kleppen
    • zeolieten
   • stoffen
    • CO
    • CO2
    • dioxines
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • geur
    • HCl
    • koolwaterstoffen
    • mercaptanen
    • NH3
    • NOx
    • O2
    • O3
    • SOx
    • zware metalen
    • H2S
  • luchtanalyse
   • stoffen en parameters
    • asbest
    • CO
    • CO2
    • deeltjes
    • dioxines
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • geur
     • geurmetingen
     • geurpanels
    • HCl
    • koolwaterstoffen
    • mercaptanen
    • NH3
    • NOx
    • O2
    • O3
    • rookgassnelheid
    • SOx
    • temperatuur
    • vochtigheid
    • zware metalen
   • producten
    • draagbare en mobiele toestellen
    • meetwagens
    • olfactometers
    • vaste installaties
    • weerstations
   • geur
    • geurmetingen
    • geurpanels
   • binnenhuisatmosfeer
 • afval
  • verwerken en recyclage
   • compostering
    • installaties
     • natuurlijk ontwateren
     • ontwatering riool(kolken)slib
     • ontwerp en engineering
    • producten
     • vergisten
     • verglazing
     • zandafscheiding
    • technieken
     • anaerobe digestie met nacompostering
     • toepassen bodemverbeterend middel
     • vergassen en verbranden van slib
   • afvalstoffen
    • chemicaliën
     • reductans uit ontzilverde chemicaliën
    • mest
     • biologische behandeling mestvloeistof
     • zure wasser mestafgas
     • voordrogen vleeskuikenmest
     • voordrogen legkippenmest
     • stoffilters mestafgas
     • productvormgeving mest
     • indampen mestvloeistof
     • H2S verwijderen biogas
     • drogen mest
     • composteren mest
     • biologische N-verwijdering uit mest
     • biologische behandeling mestcondensaat
     • algenkweek uit mest
    • kunststoffen
     • kunststofverwerkende industrie

Extra info

LUCHTZUIVERINGSINSTALLATIES VOOR LANDBOUW EN INDUSTRIE

Luchtwasser in verschillende uitvoeringen, aangepast voor afvangen van H2S, ammoniak en geur in de industrie, specialisatie biogas. Elektronische monitoring (PASmonitor), Rundverluchter, Pluimverluchter en loodverluchter.