CBgroep

Terug naar filteroverzicht

Contact

De Linde 15
8840
STADEN
051 70 06 16
sc@cbgroep.be
http://www.cbgroep.be

Omschrijving activiteiten

CBgroep ontwikkeld en bouwt luchtzuivering units voor de industrie.Een 300-tal chemische, biologische als combinaties van natwassers. Hinderlijke industriële emissies zoals; ammoniak, damp, stof als geur in het bijzonder worden met onze systemen zo maximaal mogelijk gereduceerd. Het online service-platform, in combinatie met 6 maandelijks onderhoud zorgt voor een stabiele werking op lange termijn, alsook een administratieve en heldere onderbouwing. Vanuit onze hoofdkwartier te Staden, als op locatie, staan ons team ter beschikking om uw bedrijf zo maximaal mogelijk te ondersteunen.

Producten en diensten

 • lucht
  • luchtzuivering
   • deeltjes
   • geur
   • installaties
    • absoluutfilter
    • absorberende technieken
     • strippen en absorberen van ammoniak uit mestafgas
    • adsorberende technieken
    • adsorptie
    • affakkelen
    • afzuiginstallaties
    • aktief kool
    • andere
    • bezinkkamer
     • droge elektrofilter
     • natte elektrofilter
    • biofiltratie
    • biotricklingfilter
    • biowasser
     • biowasser mestafgas
    • condensatie
    • cryocondensatie
    • cyclocondensatoren
    • cycloon
    • droge gaswassing
    • elektrostatische afscheiders
    • foto oxidatie
    • halfdroge gaswassers
    • injectie geur
    • ionisatie
    • katalytische naverbrander
     • katalytisch recuperatief
     • katalytisch regeneratief
    • katalytische omzetting
    • keramische filter
    • koelsystemen
    • koeltorens
    • mechanische afscheiders
    • membraantechnologie
    • metalen filters
    • natte gaswassing
     • basisch oxidatieve wassing
     • basische wassing
     • natte kalkwassing
     • zure wassing
    • natte stofafscheiders
     • rotatiefilter/rotatiewasser
     • sproeikamer
     • venturiwasser
    • niet-selectieve niet-katalytische reductie van Nox
    • olienevelafscheiders
    • schoorstenen
    • selectieve katalytische reductie van Nox
    • selectieve niet-katalytische reductie van Nox
    • stoffilters mestafgas
    • termische naverbrander
     • thermisch recuperatief
     • thermisch regeneratief
    • ventilatoren
    • vloeistofafscheiders
    • zakkenfilters
    • zeoliet
    • Filtratie algemeen
   • producten
    • aktieve kool
    • andere filtermaterialen
    • biofiltervullingen
    • branders
    • chemicaliën
    • compressoren
    • corrosiebescherming
    • fakkels
    • kalk en dolomiet
    • pijpleidingen
    • pompen, ventielen, kleppen
    • zeolieten
   • stoffen
    • CO
    • CO2
    • dioxines
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • geur
    • HCl
    • koolwaterstoffen
    • mercaptanen
    • NH3
    • NOx
    • O2
    • O3
    • SOx
    • zware metalen
    • H2S
  • luchtanalyse
   • stoffen en parameters
    • asbest
    • CO
    • CO2
    • deeltjes
    • dioxines
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • geur
     • geurmetingen
     • geurpanels
    • HCl
    • koolwaterstoffen
    • mercaptanen
    • NH3
    • NOx
    • O2
    • O3
    • rookgassnelheid
    • SOx
    • temperatuur
    • vochtigheid
    • zware metalen
   • producten
    • draagbare en mobiele toestellen
    • meetwagens
    • olfactometers
    • vaste installaties
    • weerstations
   • geur
    • geurmetingen
    • geurpanels
   • binnenhuisatmosfeer
 • afval
  • verwerken en recyclage
   • compostering
    • installaties
     • natuurlijk ontwateren
     • ontwatering riool(kolken)slib
     • ontwerp en engineering
    • producten
     • vergisten
     • verglazing
     • zandafscheiding
    • technieken
     • anaerobe digestie met nacompostering
     • toepassen bodemverbeterend middel
     • vergassen en verbranden van slib
   • afvalstoffen
    • chemicaliën
     • reductans uit ontzilverde chemicaliën
    • mest
     • biologische behandeling mestvloeistof
     • zure wasser mestafgas
     • voordrogen vleeskuikenmest
     • voordrogen legkippenmest
     • stoffilters mestafgas
     • productvormgeving mest
     • biologische N-verwijdering uit mest
     • biologische behandeling mestcondensaat
     • algenkweek uit mest
    • kunststoffen
     • kunststofverwerkende industrie

Extra info

Hou uw omgeving als vriend. Stabiele en vooral duurzame geur reductie installaties tegen minimale exploitatie en lage energiekosten. Industriële luchtzuivering van complete loodsen of rechtstreeks aangesloten op uw productielijn. OSI (Online Service Interface) staat in rechtstreekse verbinding met de servicedienst van CBgroep. Dit maakt het mogelijk om calamiteiten te monitoren en tijdig de nodige maatregelen te nemen.

CBgroep voorziet eveneens de ventilatiehuishouding zoals de integratie van de ventilatoren bij de geleverde luchtzuiveringsinstallaties.