Nieuw op EMIS

4/11/2004
Een studie van het Nationaal Bureau voor Statistiek van Groot-Brittanni rapporteert dat huisgezinnen verantwoordelijk zijn voor vier maal meer uitstoot van broeikasgassen dan werd vermoed.
4/11/2004
In de maand september bedroeg de Vlaamse productie van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen voor het eerst 1,5% van het verbruik. Ongeveer 60.000 groenstroomcertificaten werden uitgereikt door de VREG. Dit betekent dat Vlaanderen een kwart van de doelstelling voor 2010 heeft behaald.
3/11/2004
In januari 2005 moet Belgi aan de internationale gemeenschap uitleggen hoe ons land het Verdrag van Aarhus heeft omgezet in haar zijn regelgeving en het concreet toepast. De drie gewesten en de federale overheid bereiden daartoe een rapport voor dat in Genve (Zwitserland) zal worden voorgesteld. De verschillende ontwerprapporten zijn klaar. In de lijn van de bepalingen in het Verdrag van Aarhus krijgt u inspraak bij de opmaak van het definitieve rapport.
2/11/2004
Wanneer een milieuprobleem effect heeft op de volksgezondheid, gijpt de Gezondheidsinspectie in. Om u een beter beeld te geven van op welke manier dat in zijn werk gaat, handelt het volgende artikel over een probleem waarover zowel in het verleden als op de dag van vandaag regelmatig over wordt geschreven in kranten en dagbladen.
29/10/2004
Op 1 januari 2005 gaat binnen de EU de emissierechtenhandel van start, zoals bepaald in Richtlijn (2003/87/EG). Elke lidstaat moet een toewijzings- of allocatieplan hebben waarin bepaald wordt hoeveel emissierechten voor de periode 2005-2007 toegewezen worden aan de deelnemende installaties.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving