Nieuw op EMIS

29/9/2017

Een katalysator voor de verwijdering van cyanide uit afvalwater, ontwikkeld door dr. Paula Oulego, dr. Raveendran Shiju en prof.dr. Gadi Rothenberg van het Van ‘t Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS), wordt momenteel op industriële schaal getest. 

29/9/2017

De Vlaamse regering past op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein het Energiebesluit aan. Voortaan moeten energiescans bij kwetsbare doelgroepen vaker leiden tot een wissel van energieleverancier. En mensen overtuigen om eenvoudige ingrepen uit te voeren om hun energiefactuur te verlagen.

29/9/2017

Het omgevingsbeleid staat in de steigers. Dat beleid voegt voorheen gescheiden beleidssectoren als ruimtelijke ordening, natuur en milieu samen. Er komt een Omgevingswet, en op de ministeries wordt hard gewerkt aan een Omgevingsvisie.

29/9/2017

De broeikasgasemissies verbonden aan de productie van goederen en diensten die door de Belgische ingezetenen worden geconsumeerd zijn ruimschoots hoger dan de emissies verbonden aan de Belgische productie, en, in tegenstelling tot deze laatste, gaan ze in stijgende lijn.

29/9/2017

Wind energy has the potential to provide up to 30% of Europe’s power by 2030 according to figures released today by WindEurope in its Outlook to 2020 and Scenarios for 2030 reports.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving