Nieuw op EMIS

18/7/2003
De Vlaamse regering besliste dat bedrijven die overschakelen van het gebruik van grondwater naar het gebruik van een collectief systeem van "grijswater" - gezuiverd afvalwater, oppervlaktewater of regenwater- voortaan kunnen rekenen op een financile tegemoetkoming van de Vlaamse overheid.
18/7/2003
Vlaamse regering heeft ingestemd met de uitvoering van maatregelen om de engagementen inzake duurzame mobiliteit, zoals voorzien in het werkgelegenheidsakkoord 2003/2004, te concretiseren.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

11/10/2019