Nieuw op EMIS

30/4/2002
Minister voor Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid Paul Van Grembergen (Spirit), bevoegd voor Monumenten en Landschappen, tekende zopas het beschermingsbesluit voor het landschap 'De vloeiweiden of Watering' te Lommel-Kolonie.
8/3/2002
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA definitief een besluit goedgekeurd dat de bestrijding van de huismus volledig verbiedt.
8/3/2002
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA principieel het vijfde preventiestimulerende programma (PRESTI 5) goedgekeurd.
6/3/2002
Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua zal op zaterdag 9 maart om 11u de eerste spadesteek geven voor een herbebossingsproject in Lovendegem.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

15/01/2020

14/01/2020