Nieuw op EMIS

26/5/2003
De Vlaamse regering heeft de bevoegdheidsverdeling aangepast naar aanleiding van het ontslag van de Vlaamse ministers Mieke Vogels en Vera Dua.
23/5/2003
Vandaag keurde de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister Dirk Van Mechelen een besluit principieel goed, dat toelaat in bepaalde gevallen het gebruik of de functie van zonevreemde gebouwen te wijzigen.
23/5/2003
Op voorstel van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen, keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit, dat bepaalt voor welke werken er geen medewerking van een architect nodig is bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, definitief goed.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/11/2018