Omleggen van de waterloop

Bekijk de case studies 1
Bekijk de voor -en nadelen

Het risico van verontreiniging in waterbodem kan worden weggenomen als ze zich niet meer in de bovenliggende watermassa kan verspreiden. Die verspreiding kan men voorkomen door de verontreinigde waterbodem te isoleren en de waterloop om te leggen. Als de verontreiniging zich niet verspreidt naar het grondwater, kan het verontreinigde materiaal ter plaatse blijven.

Voor- en nadelen

Het omleggen van de waterloop kan een doeltreffende en efficiënte manie zijn om het risico te elimineren dat wordt veroorzaakt door verontreinigd sediment.

Deze techniek is kostenefficiënt.

Het sediment wordt niet vervoerd of behandeld.

De verontreiniging blijft ter plaatse.

Er kunnen (aansprakelijkheids)problemen ontstaan als het oppervlaktewater de grens vormt tussen verschillende eigendommen.

De hydrologie van de site moet worden gerespecteerd.

Case studies

Klik op een case studie voor meer informatie


Carcoke Zeebrugge - OVAM

Omgeving: onbevaarbare waterloop, onderhevig aan getijden
Oplossing: omleggen van de waterloop
Techniek beschouwd als succes?: ja
Verontreinigende stoffen: PAK, olie, cyanide, zware metalen, munitie

In het kader van de saneringswerken in een oude cokesfabriek is het Zijdelings Vaartje, zwaar verontreinigd met polluenten gerelateerd aan de cokesfabriek en niet-ontplofte munitie, omgelegd.

Deze omlegging was een win-win situatie voor de betrokken partijen:

  • voor De Blankenbergse polders werd een regelbare afloop voorzien van het waterbekken naar het Zijdelings Vaartje
  • het Zijdelings Vaartje werd van een betere, semi-industriële oever voorzien
  • het terrein van carcoke werd niet langer doorsneden door de waterloop, wat een voordeel is voor de huidige eigenaar
  • door de omlegging was er minder tijdsdruk voor de sanering van het zwaarst vervuilde tracé.

https://www.ovam.be/zijdelings-vaartje-west