Simulatie saneringstechnieken

Formulier leegmaken
1. Algemeen
Saneringsdoelstelling
Timing
2. Parameters
Minerale olie fracties < C14
Minerale olie fracties > C14
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)
Vluchtige aromaten en naftaleen
Vluchtige chloorethanen
Vluchtige chloorethenen
Polychloorbifenyl (PCB's)
Zware metalen
Cyanide
3. Verontreiniging
Heeft de verontreiniging invloed op het grondwater?
Zou deze verontreiniging een risico vormen in (land)bodem?
4. Terreinkenmerken
Is de waterloop bereikbaar via de weg of via het jaagpad?
Stroomt de waterloop door biologisch waardevol en zeer kwestbaar gebied?
Is er een mogelijkheid om de waterloop te verleggen?
5. Kenmerken van de waterloop
De te saneren waterloop is een bevaarbare waterloop
Staat de waterloop het grootste deel van het jaar onder water?
Graven met de kraan is mogelijk vanaf de oever
De waterloop is voldoende breed en diep voor een baggerschip of ponton
Is tijdelijke resuspensie aanvaardbaar?
6. Kenmerken van het sediment
Is de waterbodem erosiegevoelig?
Is er puin of afval aanwezig in de waterloop?
Is het slib stabiel genoeg om een afdeklaag te dragen?