Simulatie behandeltechnieken

Formulier leegmaken
1. Eigenschappen slib
Bevat het slib minder dan 30% water?
Is het slib steekvast?
Bevat het slib meer dan 100 mg/kg d.s. asbest (niet verwijderbaar)?
Bedraagt het gehalte aan organisch materiaal minder dan 40%?
2. Beschikbare tijd en plaats
Is behandeling over een langere periode mogelijk?
Is er een voldoende grote oppervlakte beschikbaar om on site reiniging mogelijk te maken?
Vormt de verontreiniging in het sediment een risico op grondwaterverontreiniging?
3. Acceptatiecriteria
Voldoet het sediment aan de acceptatiecriteria voor reiniging?
Te reinigen parameters
Voldoet het sediment aan bijlage VI (normen bouwkundig bodemgebruik) en bijlage VII?
Het sediment voldoet aan de normen voor bouwstof conform VLAREMA
Voldoet het sediment aan de acceptatievoorwaarden stortplaats klasse II, I (VLAREM II)
Voldoet de grove fractie van het sediment aan bijlage VI en bijlage VII