BOSS WB

Het beslissingsondersteunend systeem voor waterbodemsanering (BOSS WB) maakt deel uit van het INTERREG-project 'Sullied Sediments'.

Het doel van het BOSS WB, en de desk-studie die eraan gekoppeld is, is kennisoverdracht van saneringstechnieken voor waterbodems naar Europese bodemsaneringsdeskundigen, beleidsmakers, bedrijven, waterloopbeheerders en private personen. De studie en het BOSS WB ondersteunen bij het maken van beslissingen in verband met het beheer, de verwijdering en de ruiming van verontreinigd sediment.Terug naar filteroverzicht

Algemene informatie

Doel
Maatregelen/oplossingen: Hoe kan ik verbeteren?
Tool type
Tool
Toepassingsgebied
Ontwerpfase & procesfase
Gratis/Betalend
Gratis
Zelfstandig uit te voeren
Ja
Handleiding
Nee
Talen
Nederlands
Afkomst
België

Contactgegevens

Adres
OVAM
Stationsstraat 110
2800 Mechelen

Categorieën

Thema's
Bodem
Materialen (afval)
Milieu (algemeen)
Water
Sectoren
Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Aspects
Economisch
Milieutechnisch

Input

Algemeen
U beschrijft eerst de specifieke vervuilingssituatie zo nauwkeurig mogelijk. Vervolgens geeft u allerhande parameters van de waterbodemlaag waarin de verontreiniging zich bevindt.
Voorbereiding
De gebruiker moet kennis hebben van de verontreinigingstoestand van de waterbodem en de kenmerken van de waterloop en zijn omgeving.
Inspanningen (tijd)
De simulaties voor het voorstellen van geschikte waterbodemsaneringstechnieken en -behandeltechnieken nemen weinig tijd in beslag.
Inspanningen (personeel)
Iemand met kennis van en inzicht in de verontreinigingstoestand van de waterbodem en de kenmerken van de waterloop en zijn .

Output

Algemeen
Uitgaande van de input stelt het BOSS WB een aantal mogelijke saneringstechnieken resp. behandeltechnieken voor waterbodemverontreiniging voor. Het geeft ook aan waarom bepaalde technieken niet weerhouden worden.