Hergebruik vormvast

Bekijk de case studies 1
Bekijk de voor -en nadelen

Sediment kan zonder een actieve behandelingsfase worden hergebruikt als het zo kan worden toegepast dat de verontreiniging geen risico vormt. De technische criteria voor het hergebruik van sediment worden bepaald door het soort hergebruik dat men voor ogen heeft. Ontwatering is nodig. Mogelijk is het nodig een waterzuiveringsinstallatie te voorzien.

Het hergebruik zonder actieve inspanningen om verontreinigende stoffen te verwijderen wordt -voor Vlaanderen- geregeld in het VLAREBO (2008) en VLAREMA (2012). De randvoorwaarden voor het hergebruik van bodem voor bouwprojecten zijn in de bijlagen VI en bijlage VII van het VLAREBO opgenomen.

Als gebruik binnen het VLAREBO-kader niet mogelijk is, kunnen de randvoorwaarden beschreven in bijlage 2.3.2 van het VLAREMA worden overwogen.

Het hergebruik van sediment mag nooit leiden tot:

  • extra verontreiniging van het grondwater;
  • een groter risico dan het risico dat reeds uitgaat van de bodem.

Voor- en nadelen

Aangezien hierbij geen sprake is van actieve behandeling, heeft hergebruik slechts weinig financiële en ecologische gevolgen.

Case studies

Klik op een case studie voor meer informatie


Vlassenbroek, België

Omgeving: bevaarbaar kanaal
Oplossing: Baggeren en hergebruik van gebaggerd sediment
Schaalgrootte: ongeveer 6 km
Verwachte saneringsduur: 2012-2013

Beschrijving van de site

Dit project betreft de aanleg van een dijk in Vlassenbroek, als onderdeel van de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied. De dijk zal worden gebouwd met bewerkt sediment uit de Schelde tussen Melle en Gentbrugge (95.000 m³).

Deze techniek werd geotechnisch geanalyseerd en gedetailleerd gemodelleerd. Intussen werden 20 verschillende soorten additieven in verschillende concentraties in het laboratorium getest. Er werden ook proefstudies uitgevoerd met een selectie additieven.

Op basis van de resultaten van die studies werd een definitief ontwerp opgesteld en vervolgens door een onafhankelijke consultant geverifieerd.

Saneringsdoelstelling en aanpak

Het sediment werd met binnenschepen naar Vlassenbroek vervoerd en met een ingenieus systeem van betonpompen aan land gebracht. De additieven werden ter plaatse toegevoegd voordat het sediment in het (800 meter lange) dijkprofiel werd gegoten.

https://sigmaplan.be/nl/nieuws/envisan-rondt-innovatief-project-af-in-vlassenbroek/