Fysicochemische reiniging

Bekijk de case studies 1
Bekijk de voor -en nadelen

Fysische/chemische behandeling is een voldoende bewezen techniek voor de behandeling van verontreinigde bodems. De bodem wordt 'gewassen' met capillair-actieve stoffen en chelaatmiddelen. Zo kunnen zowel organische als anorganische polluenten worden verwijderd. Aangezien de verontreiniging zich concentreert in de fijne fractie van de bodem en het organisch materiaal, moet de restfractie verder worden behandeld of gestort. Daarom kan deze techniek niet worden toegepast op bodems met organisch materiaal en fijne fracties van meer dan 40 %.

Het kader voor de (fysicochemische) reiniging van bodems is beschreven in de code van goede praktijk 'Opslag, bewerking en reiniging van bodemmaterialen'.

De fysicochemische behandeling van sediment is enkel mogelijk na ontwatering en wanneer er voldoende opslagmogelijkheid is. Mogelijk is het nodig een waterzuiveringsinstallatie te voorzien.

Een voorbeeld van een fysicochemische behandeling die zich richt op de behandeling van sediment is het 'BioGenesis Sediment Washing Process'. De effectiviteit van de reiniging is afhankelijk van de sedimentmatrix, het organisch koolstofgehalte (fijne fractie), de concentratie en de verontreinigende stof. In het BioGenesis-project werden verwijderingspercentages van 60-80 % voor fijne materialen genoteerd. De verwijderingspercentages voor grover materiaal liggen hoger.

Voor- en nadelen

Fysicochemische behandeling is een bekende en betaalbare techniek om bodems te reinigen. 

Mogelijk moeten er aanpassingen worden uitgevoerd om deze behandelingstechniek op sediment toe te passen.

De toepassing van deze methode wordt beperkt door het gehalte aan organisch materiaal en de fijne fractie, dat meestal veel hoger ligt in sediment dan in bodem.

 

Case studies

Klik op een case studie voor meer informatie