Biologische reiniging (intensieve landfarming)

Bekijk de case studies 1
Bekijk de voor -en nadelen

Biologische reiniging wordt toegepast om bodems te saneren die verontreinigd zijn met biologisch afbreekbare polluenten. Hierbij worden een aerobe bodem en andere gunstige voorwaarden gecreëerd door verluchting en de toevoeging van voedingsstoffen om de biologische afbraak van de verontreiniging te stimuleren.

Verluchting is een essentiële factor voor een geslaagde biologische behandeling en werkt het beste bij sediment met een laag kleigehalte, maar is ook geschikt voor de behandeling van bodems met een lage doorlaatbaarheid. Het watergehalte moet daarom vóór de behandeling worden beperkt, zodat een geschikte bodemstructuur kan worden ontwikkeld. Mogelijk is het nodig een waterzuiveringsinstallatie te voorzien.

Alle processen worden geoptimaliseerd met de bedoeling om de residuconcentratie zo snel mogelijk te bereiken. Voedingsstoffen en -belangrijker nog- zuurstof worden toegevoegd via drains of door vermenging. Om het sediment te behandelen in een biopile/geforceerde verluchting (zie afbeelding), moet het sediment vooraf worden ontwaterd.

Intensieve landfarmingindeling

 

Landfarming treatment unit [66,68,108]. 

 

 

Biologische behandeling wordt vaak toegepast. Voor Vlaanderen wordt een kader voor de (biologische) reiniging van bodems beschreven in de Code van Goede Praktijk opslag, bewerking en reiniging van bodemmaterialen.

 

Voor- en nadelen

Biologische behandeling is een bekende en betaalbare techniek.

 

 

Deze techniek kan alleen worden toegepast op gemakkelijk afbreekbaar organisch materiaal. Oliefracties met lange kettinglengten, PCB's en PAK's kunnen hiermee niet worden behandeld.

Deze behandeling van niet worden toegepast voor zware metalen.

Biologische behandeling kan 1 tot 2 jaar duren.

Aangezien de maximale dikte van het behandelde materiaal beperkt is, hebben de behandelingsinstallaties heel wat ruimte nodig.

Wanneer bij de behandeling de temperaturen ook voldoende hoog moeten blijven, zorgt dit tijdens de wintermaanden voor veel energieverbruik.

Ook voor de noodzakelijke verluchting wordt veel energie verbruikt.

Case studies

Klik op een case studie voor meer informatie