Adresboek

Architectuur & Energie Duurzaam, Passief, Cradle to cradle, ...
Waldamkaai 14 | GENT | België | * pieter.verstraete@gmail.com | ( 0473468276
Architectenbureau Leyman is een volwaardig architectenbureau actief in de publieke & private sector.
Baron Arthur Verhaegenlaan 7 | Merelbeke | België | * tom.leyman.architect@skynet.be | ( +32 9 239 93 38
ARGUS informeert en inspireert voor een duurzame en milieuvriendelijke samenleving. Met sensibiliserende en educatieve projecten, seminaries, lezingen, debatten, en een filmforum richten wij ons tot het breed publiek, KMO’s en de milieusector
Eiermarkt 8 | Antwerpen | België | * hilde.vandenberge@argusmilieu.be | ( 03 202 90 70
We werken aan de themas duurzaamheid, leefbaarheid, participatie en klein ondernemerschap. Belangrijke uitgangspunten voor ons zijn menselijke maat en zelfvoorziening. We stimuleren ontwikkelingen waarin mensen zich weer verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen leefomgeving en gebruik maken van dat wat het land voortbrengt. We werken voor boeren (maar ook andere ondernemers), burgers, en bestuurders. We ontwikkelen projecten binnen de genoemde themas en zoeken daarbij de samenwerking met verschillende partners. Ook regelen we de financiering voor deze projecten.
Schraaweide 34 | Westervoort | Netherlands Antilles | * arnold@arnoldco.nl | ( +31624204280
Artemis milieu bvba is een milieuadviesbureau met ruime ervaring en specialisatie in de uitvoering van bodemonderzoeken (oriënterend, beschrijvend, grondverzet), de opmaak van saneringsprojecten, de milieukundige begeleiding van saneringen en algemeen milieuprojectmanagement. Verder is Artemis milieu (Vincent Lepère) door de OVAM erkend voor het uitvoeren van grondwatermodelleringen en is het actief als veiligheidscoördinator niveau A (Jo De Vos). Dit alles garandeert een efficiënte, professionele en integrale aanpak van uw dossier!
meesterstraatje 1 | zingem | | * jo.devos@artemis-milieu.be | ( 09/3304725
Architectenbureau, multiprofessioneel: ARCHITECTUUR (huisvesting/industriëel) - VEILIGHEID TMB - MILIEU
Bij Sint-Jozef 15 (Rabotwijk) | GENT | België | * dirk.mattheeuws@advalvas.be | ( 0477 465 029
ASPER bvba staat garant voor een brede waaier aan dienstverlening ASBEST en SLOOP: Asbestinventaris ( normaal gebruik en sloop), periodieke visuele controle Opvolgen van asbestsaneringen, opmaak bestekken, organiseren en beoordelen van offertevragen, werfcontroles, assistentie bij opleveringen Asbestanalyses Opmaak sloopopvolgingsplannen BODEM Oriënterend bodemonderzoek Opmaak technisch verslag grondverzet Erkend door FOD WASO voor asbestanalyse in materialen Erkend bodemsaneringsdeskundige type I Tracimat-deskundige.
Vlyminckshoek 24C | Sint-Niklaas | | * raoel.peeters@asperbvba.be | ( 03 334 45 00
ASPIRAVI NV is een producent van groene stroom, gevestigd in Harelbeke. Het bedrijf is actief in het investeren, ontwikkelen, realiseren en exploiteren van installaties voor de productie van hernieuwbare en milieuvriendelijke energie. Aspiravi beheert windmolens, biogasinstallaties, biomassa- en waterkrachtcentrales in België en buitenland.
Vaarnewijkstraat 17 | Harelbeke | België | * bart.goddyn@aspiravi.be | ( 056/70.27.36
Bureau voor bodemonderzoek (BSD type 2), milieu-consultancy, asbest-inventarisatie, omgevingsvergunningen, externe milieucoördinatie, topografische opmetingen, 3D-laserscanning, opmaak van riooldatabanken. ISO 9001:2008-gecertificeerd.
Wiedauwkaai 51 | Gent | België | * vincent.baeten@asset.be | ( 092535684
ATTB werd in 1973 opgericht en telt een vijftigtal leden actief in de wereld van de verwarming en de productie van sanitair warmwater. Wij zijn een "rondetafelforum" waar verschillende partijen elkaar kunnen ontmoeten, ideeën uitwisselen en hun ervaringenkunnen delen Wij profileren ons als informatieve- en vertegenwoordigingsplatform voor de sector bij de overheid en de bouwsector in het algemeen. Wij zijn ook een middel om de belangen van de sector te verdedigen.Hernieuwbare en conventionele brandstoffen vinden hun plaats in onze activiteiten.
Frans Geldersstraat 7/4 | Vilvoorde | België | * mail@attb.be | ( 00 32 473 82 90 83