LDR advocatenkantoor

Terug naar filteroverzicht

Contact

Kasteellaan 141
9000
Gent
09 234 29 16
info@ldr.be

Omschrijving activiteiten

LDR Milieuadvocaten kenmerkt zich door een specifieke combinatie van praktijkgerichte en wetenschappelijke benadering van de meest uiteenlopende milieujuridische thema’s. Het kantoor kreeg bekendheid door haar pragmatische aanpak in het kader van diverse gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, maar ook door haar wetenschappelijke activiteiten, en dit via de band met meerdere universitaire instellingen, via haar wetenschappelijke publicaties, wetgevingsprojecten en beleidsondersteunende studies.