Vlaco vzw

Terug naar filteroverzicht

Contact

Stationsstraat 110
2800
Mechelen
015 451 370
kristel.vandenbroek@vlaco.be
http://www.vlaco.be

Omschrijving activiteiten

Meer halen uit de biologische kringloop. Particulieren sluiten thuis de kringloop. Samen met de intergemeentelijke verenigingen leidt Vlaco vrijwilligers op die via lokale kringloopwerkingen de kringloopbeweging in gang zetten. In de professionele kringloop zorgt Vlaco voor de kwaliteitscontrole en integrale ketenbewaking. Vlaco levert keuringsattesten af voor compost en digestaatproducten. Vlaco ondersteunt de afzet van kwaliteitsvolle eindproducten via onderzoek, demonstratieprojecten, communicatiemateriaal en overkoepelende marketingcampagnes.

Producten en diensten

 • afval
  • verwerken en recyclage
   • afvalstoffen
    • mest
     • composteren mest
   • compostering
    • producten
     • vergisten
 • diensten
  • advies
   • milieutechnologie
  • educatie
   • milieu
  • preventie
   • afvalpreventie
 • energie
  • hernieuwbare energie
   • biomassa
    • biogas
     • verbrandingsinstallaties
    • mest

Extra info

Vlaco

Meer halen uit de biologische kringloop

Vlaco behartigt al meer dan 20 jaar het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen. Vlaco verenigt zowel overheden (de OVAM en intergemeentelijke verenigingen) als bedrijven die organisch-biologisch afval verwerken. In totaal zijn zo’n 80 bedrijven bij Vlaco aangesloten.

Groenafval, gft-afval en organisch-biologisch (bedrijfs)afval zijn waardevolle grondstoffen. Al dan niet gecombineerd met mest en energiegewassen worden deze grondstoffen door onze leden biologisch behandeld via composteren of vergisten. Zo produceren we compost, digestaat, en dus bodemverbeteraars en organische meststoffen.

Kringlopen doen we samen

Ook particulieren kunnen thuis de biologische kringloop sluiten. Vlaco helpt hen daarbij. Samen met de intergemeentelijke verenigingen leidt Vlaco vrijwilligers op. Via kringloopteams zetten zij een hele kringloopbeweging in gang.

Kwaliteitsvolle eindproducten slim in de markt zetten

In de professionele kringloop zorgt Vlaco voor de kwaliteitscontrole en integrale ketenbewaking. Vlaco levert keuringsattesten af voor de verwerkte eindproducten. Die krijgen dan het statuut van grondstof. Dit is een verplichting volgens Vlarema-wetgeving, maar geldt ook in een ruimer Europees kader.

Vlaco ondersteunt de afzet van kwaliteitsvolle eindproducten via onderzoek, demonstratieprojecten, communicatiemateriaal en overkoepelende marketingcampagnes.

Meer halen uit biologische kringlopen en zo de ecologische en economische belangen van onze leden en van heel Vlaanderen stimuleren: dat is de corebusiness van Vlaco.