UC Leuven-Limburg

Terug naar filteroverzicht

Contact

Agoralaan gebouw B bus 1
3590
Diepenbeek
011/180309
Sofie.Ignoul@ucll.be
http://www.khlim.be

Omschrijving activiteiten

UC Leuven-Limburg is een fusiehogeschool van de vroegere KHLim, KHLeuven en Groep T. Binnen de groep Management en Technologie worden professionele bachelors opgeleid in bv chemie-afstudeerrichting milieuzorg, energietechnologie, elektromechanica - afstudeerrichting klimatisatie. Onderzoek en dienstverlening wordt uitgevoerd door expertisecellen. Specifiek relevant zijn de expertisecellen iNET (intelligente nieuwe energietechnologie) en Lab4U (procesintensifiëring, duurzame chemie,...).

Producten en diensten

 • afval
  • verwerken en recyclage
   • afvalstoffen
    • actieve kool
    • ferrometalen
     • materiaalrecyclage staalindustrie
    • houtafval
     • breken en opschonen hout
    • slib
     • aeroob stabiliseren
     • anaeroob stabiliseren
     • chemisch stabiliseren
 • water
  • drinkwater
   • behandeling
    • actieve koolfilters
    • zandfilters
  • slibbehandeling
   • slibverwerking
    • slibvalorisatie
     • slibvalorisatie
 • bodem
  • bodemsanering
   • biologische reinigingstechnieken
    • Infiltratie tbv stimulering biol. omzetting
   • chemische reinigingstechnieken
    • in situ scherm (active wall)
   • grondwaterreinigingstechnieken
    • zandfiltratie
 • diensten
  • bodemmonsteranalyse
  • grondwateranalyse
  • advies
   • duurzame ontwikkeling
   • energietechnologie
   • energiewetgeving
   • milieutechnologie
   • subsidies
  • educatie
   • energie
   • milieu
   • veiligheid
  • software
   • energie-installaties
   • warmtestudies
 • energie
  • elektriciteit
   • diensten
    • engineering
    • peakshaving
    • studies
   • producten
    • brandstofcellen
    • elektrische uitrusting
     • meet-, regel- en controle-instrumenten
  • energieadvies
   • energiestatistieken
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
  • hernieuwbare energie
   • geothermische
    • warmtepompen
   • waterkracht
    • advies
   • windenergie
    • advies
    • engineering
   • zonne-energie
    • fotovoltaïsche zonne-energie
     • zonnecellen
     • zonnepanelen
    • thermische zonne-energie
     • warmteopslag
     • warmtetransport
     • zonnepanelen
  • koeling
   • airconditioning
   • compressiekoelmachines
   • engineering
   • koelinstallaties
  • WKK
   • studie en advies

Extra info

Onderzoek en dienstverlening in UCLL is praktijkgericht, multidisciplinair en vraaggestuurd.


Expertisecellen relevant voor milieu en cleantech zijn iNET en Lab4U

De onderzoekslijnen voor iNET zijn:
- Elektrische energie (smartgrids, energie-opslag, automatisering en industriële netwerken)
- Thermische energie (natuurlijke koeltechnieken, airco, ..)
- Duurzame mobiliteit.

De onderzoekslijnen voor Lab4U zijn:
- Procesintensifiëring en duurzame chemie
- Environmental cleantech
- bio(med)tech


Onderzoek wordt uitgevoerd door ervaren projectleiders en projectmedewerkers.

Er is reeds uitgebreide ervaring in subsidiedossiers van TETRA, Interreg, EFRO, FP7,....

Bovendien is UC Leuven-Limburg erkend voor het uitvoeren van KMO portefeuilles Technologieverkenning.