Tritium Advies

Terug naar filteroverzicht

Contact

Collse Heide 48
5674 VN
Nuenen
088 440 2900
info@tritium.nl
https://www.tritium.nl/

Omschrijving activiteiten

Tritium Advies is een landelijk opererend onderzoeks- en adviesbureau. Wij ondersteunen bedrijven, overheden en organisaties met vraagstukken op het gebied van bodem, water, lucht, asbest, geluid & bouwfysica, kwaliteit arbo & milieu, asbestonderzoek, ecologie, ruimtelijke ordening, energie en duurzaamheid.

Producten en diensten

 • geluid, trillingen en straling
  • diensten
   • trillingsmetingen
   • geluidsmetingen
    • binnenshuis
    • buitenlucht
    • erkend laboratorium
 • lucht
  • luchtanalyse
   • stoffen en parameters
    • zware metalen
    • asbest
   • geur
    • geurmetingen
 • energie
  • explosiebeveiliging
   • breekplaten
   • detectoren
   • explosiepanelen
   • isolatiesystemen
   • onderdrukkingssystemen
 • diensten
  • veiligheid
   • ARAB-deskundige
    • elektrische installaties
    • recipiënten voor gassen
    • toestellen onder druk
   • bioveiligheidscoördinator
   • calamiteitenbegeleiding
   • erkend milieudeskundige
    • houders voor gassen of gevaarlijke stoffen
    • niet-ioniserende stralingen
   • erkend technicus stookolietanks
   • opmaak noodplannen
   • risico-analyse
   • VR-coördinator
    • VR-deskundige
  • ruimtelijke ordening
   • plannen van aanleg
   • vergunningen
    • bouwvergunning
    • verkavelingsvergunning
  • bodembeheerrapport
  • sonderingen
  • oriënterend bodemonderzoek
  • hydrologisch onderzoek
  • grondwateranalyse
  • grondboringen
  • geologisch onderzoek
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 2
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 1
  • bodemmonsteranalyse
  • bodembeheerorganisatie
  • beschrijvend bodemonderzoek
  • aanleg van peilputten
  • opslag en logistiek
   • stoffen
    • gevaarlijke stoffen
    • vaste brandstoffen
    • vloeibare brandstoffen
  • advies
   • vergunningen
   • milieuwetgeving
   • milieumanagement
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • erkend milieuverificateur
    • geaccrediteerde milieucertificatie-instelling
    • ISO14000
   • grondverzet
   • extern milieucoördinator
   • energiewetgeving
   • duurzame ontwikkeling
 • bodem
  • transport verontreinigde grond
  • drainage en bemaling
   • deepwell
   • drain
   • open bemaling
   • vacuumfilters
  • brownfieldontwikkeling
  • bodemonderzoek en -analyse
   • producten
    • boren
    • monstername-apparatuur
    • software
  • bodembescherming
   • absorberende materialen
   • bentonietmatten
   • bovenafdichting kunststoffolie
   • chemisch resistieve vloeren
   • elektrokinetische afscherming
   • geotextiel
    • civiel-technische bovenafdichting
    • horizontale onderafdichting
    • scherm
     • foliewand
   • inkuipingen
   • kathodische bescherming
   • opvangbakken
   • vloeistofdichte vloeren
  • bodemsanering
   • verwijdering
    • stookolietanks
   • thermische reinigingstechnieken
    • on - off site vitrificatie
    • thermische reiniging
   • ontrekken grondwater
    • deepwell
    • drain
    • open bemaling
    • vacuumfilters
   • isolatietechnieken
    • bekisting tbv verticale afd.
    • berlinerwand tbv verticale afd.
    • boorpalen wand
    • bovenafdichting kunststoffolie
    • bovenafdichting natuurlijke materialen
    • civiel-technische bovenafd.
    • diepwand
    • horizontale onderafd.
    • scherm
     • foliewand
    • schone leeflaag
    • stalen damwand
   • immobilisatietechnieken
    • in situ vitrificatie
    • infiltratie uithardende stoffen
    • on - off site immobilisatie
    • ex-situ immobilisatie
   • grondwaterreinigingstechnieken
    • biologische water- en luchtzuivering aeroob
    • biologische waterzuivering aeroob
    • (in situ)chemische oxidatie
    • luchtstrippen
    • membraanfiltratie
    • olie-water afscheider
    • precipitatie-coagulatie-flocculatie
    • wateractieve koolfiltratie
    • zandfiltratie
   • chemische reinigingstechnieken
    • extractie reiniging
    • in situ scherm (active wall)
   • bodemreinigingsinstallaties
    • verhuur
    • verkoop
   • bodemluchtbehandeling
    • actieve koolfiltratie
    • aeroob met slib
    • biofilter
    • biologische water- en luchtzuivering
    • biotrickling
    • thermische verbranding
   • biologische reinigingstechnieken
    • bioventing
    • fytoremediatie
    • in situ scherm (active wall)
    • Infiltratie tbv stimulering biol. omzetting
    • landfarming
     • reiniging in depot
    • on
     • off site fytoremediatie
   • afgraven/ontgraven
   • extractietechnieken
    • infiltratie water
    • extractie reiniging
    • elektroreclamatie zware metalen
    • drijflaagsanering in situ
    • bodemluchtextractie
    • biosparging
 • water
  • waterzuivering
   • producten
    • pH-regelende
    • nutriënten

Extra info

Tritium Advies is een landelijk opererend onderzoeks- en adviesbureau. Wij ondersteunen bedrijven, overheden en organisaties met vraagstukken op het gebied van bodem, water, lucht, asbest, geluid & bouwfysica, kwaliteit arbo & milieu, asbestonderzoek, ecologie, ruimtelijke ordening, energie en duurzaamheid.

Centraal in onze werkwijze staan onze focus op resultaat en een hoog serviceniveau. Legt u een vraagstuk bij ons neer, dan nemen wij uw zorgen graag volledig uit handen. Ons team van professionals is hierbij onze belangrijkste troef.

De kracht van Tritium Advies is dat we naast op zichzelf staande (milieu)onderzoeken, ook een ruimtelijk plan compleet van A tot Z kunnen verzorgen en begeleiden. Dit biedt u de volgende voordelen:

 • Duidelijke communicatie. U heeft een vast aanspreekpunt, dit betekent korte lijnen en snel schakelen.
 • Tijdswinst. Met het hele proces in beeld, kunnen wij nog efficiënter werken.
 • Financieel voordeel. We bewaken gedurende het hele traject de totale kosten.

Tritium Advies is een open no-nonsense organisatie met oog voor duurzaamheid en kwaliteit. We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe mensen die affiniteit hebben met het bodem, water, lucht, geluid en bouwfysica, kwaliteit, arbo en milieu, ruimtelijke ordening of asbest. Bekijk nu onze openstaande vacatures!