Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen

Terug naar filteroverzicht

Contact

Koning Leopold III-laan 66
8200
Sint-Andries/Brugge
050/140 150
lieven.tack@pomwvl.be
http://www.pomwvl.be

Omschrijving activiteiten

Proactieve benadering van bedrijven en intermediairen, in hoofdzaak rond de volgende thema's: (1) Verduurzaming van bedrijventerreinen: zuinig ruimtegebruik, ontsluiting & mobiliteit, parkmanagement, landschappelijke & ecologische kwaliteit, sociale dienstverlening, lokale inbedding (2) Versterking van de West-Vlaamse economische cluster door samenwerking tussen de kennispartners te stimuleren: cluster Nieuwe Materialen - cluster voeding - cluster Blue Energy - cluster Machinebouw & Mechatronica - cluster Digital Health - cluster Drones - cluster Duurzaam Bouwen (3) Transport & Logistiek: uitbouw van een multimodaal netwerk en stimuleren van logistieke optimalisatie en innovatie (4) Human Capital: levenslang leren, inclusieve arbeidsmarkt (o.a. sociale economie) en een educatief aanbod (5) Ondernemerschap: van nieuwe starters tot internationalisering