Project Manager Bedrijventerreinen van de Toekomst

Terug naar filteroverzicht
Loopt af op: 06/08/2024

Voor ons team bedrijventerreinen voor de Toekomst zijn we op zoek naar twee proactieve projectmanagers. Heb je een passie voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling en werk je graag projectmatig? Dan ben jij de collega die we zoeken om onze West-Vlaamse bedrijventerreinen mee future-proof te maken!

Doelstelling van de functie

Binnen het team Bedrijventerreinen van de Toekomst volg je als projectmanager het verduurzamingstraject van een aantal West-Vlaamse bedrijventerreinen op. Je werkt hierbij nauw samen met het kennisnetwerk bedrijventerreinenmanagement, met individuele bedrijven, steden en gemeenten, lokale actoren, provinciale diensten, VLAIO, intercommunales...

Functieomschrijving

 • Je coördineert de verduurzamingstrajecten van een aantal bedrijventerreinen van A tot Z en dit binnen de duurzaamheidsthema’s van onze werking “Bedrijventerreinen van de Toekomst”. Je volgt de opmaak van de transitieplannen (voortrajecten) en implementatieplannen (investeringen) op en organiseert overlegmomenten met verschillende regionale stakeholders.
 • Je coördineert en volgt de voorziene activiteiten van de verschillende partners binnen het project op met het oog op het tijdig behalen van de vooropgestelde resultaten en mijlpalen. Je bewaakt het projectbudget.
 • Je volgt externe studiebureaus op. Je evalueert en stuurt bij waar nodig, volgt gemaakte afspraken op en voorziet de nodige rapportages.
 • Je volgt subsidiedossiers inhoudelijk en administratief op en voorziet de nodige rapportages.
 • Je stemt inhoudelijk af met jouw leidinggevende, het beleid en interne en externe stakeholders. Je hebt hiervoor oog voor de dynamieken en gevoeligheden bij de diverse stakeholders en rapporteert hierover.
 • Je bouwt je inhoudelijke expertise uit, hetzij binnen het expertisedomein duurzame energie, hetzij binnen het expertisedomein ruimtelijke planning:
  • Binnen het domein energie gaat het onder meer over het opstarten van energiemonitoringssystemen, energiegemeenschappen, de uitwisseling van warmte/ koude, opportuniteiten binnen elektrificatie van voertuigen…
  • Binnen het domein ruimtelijke planning gaat het onder meer om binnen het creëren van ruimte voor collectieve ondersteunende diensten zoals collectieve parkings, collectieve groenvoorzieningen, collectieve waterbuffering, visievorming straatbeeld, indeling percelen …
 • Je fungeert als aanspreekpunt en geeft advies aan verschillende interne (collega’s, beleid …) en externe stakeholders (partners, bedrijventerreinverenigingen, provincie …) met betrekking tot het door jou gekozen expertisedomein.

Plaats van tewerkstelling

Als Project Manager Bedrijventerreinen word je tewerkgesteld in het team Bedrijventerreinen van de Toekomst in Provinciehuis Olympia te Brugge. Je verplaatst je regelmatig voor overlegmomenten op verschillende locaties in de provincie.

Deelnemingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een master diploma en hebt affiniteit met duurzaamheid, accountmanagement of projectmanagement (vanuit je ervaring of diploma) OF je beschikt over een bachelor diploma met minstens 2 jaar relevante ervaring met accountmanagement, projectcoördinatie, stakeholdermanagement of  duurzaamheid.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
 • Je voldoet aan de algemene aanwervingsvereisten:
  • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
  • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis bij openbare besturen, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Functieprofiel

 • Je hebt ervaring met projectmanagement.
 • Ervaring met duurzaamheid is een pluspunt.
 • Je bent bereid  om je in te werken in het thema energie of ruimte.
 • Je bent resultaatgericht, maar kan ook samenwerken en faciliterend werken.
 • Je kan anderen enthousiasmeren en overtuigen. Je bent communicatief sterk.
 • Je bent organisatorisch sterk, werkt planmatig en hebt oog voor deadlines en een degelijke projectadministratie.
 • Je hebt oog voor kansen en prioriteiten. Je bent proactief en oplossingsgericht.
 • Je kan goed om met stakeholders met verschillende belangen. Je bent diplomatisch en verzoenend zonder het doel uit ogen te verliezen.​​​​​​​

Interesse?

Bezorg ons zo snel mogelijk je cv, een motivatiebrief, een kopie van je rijbewijs B en een kopie van je hoogst behaalde diploma naar vacature@pomwvl.be.

Vermeld bij je sollicitatie duidelijk dat je voor de functie van projectmanager duurzame bedrijventerreinen solliciteert. Vermeld eventueel ook of je een voorkeur hebt om je te verdiepen in het thema energie of ruimte.

Vragen over de vacature?

Voor vragen over de functie-inhoud kan je terecht bij Jurgen Bonte, Head of Unit Bedrijventerreinen van de Toekomst tel. 0474 01 51 66.

Voor vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij Heidi Hanssens, Directeur Interne Organisatie, tel. 0491/379355.

Contactgegevens
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 66
8200 Sint-Andries/Brugge
België
Type contract
Onbepaalde duur
Job type
Voltijds
Regio
Provincie West-Vlaanderen
Diploma
Master