Ingenia Consultants & Engineers

Terug naar filteroverzicht

Contact

Horsten 2
5612 AX
Eindhoven
+31402475911
ronald.verberne@ingenia.nl
http://www.ingenia.be

Omschrijving activiteiten

Studiebureau op het gebied van technologie, milieu en economie. Specialisatie in emissies en energie. Kerncompetenties zijn: - investeringsbegeleiding - beperking van lasten en kosten - optimalisatie en trouble shootingIngenia is een Benelux georienteerd innovatief studiebureau dat zich tot doel stelt om industrie en bedrijven te begeleiden naar duurzame integratie van milieu in de dagelijkse bedrijfvoering.Meer info: www.ingenia.be

Producten en diensten

 • afval
  • verwerken en recyclage
   • compostering
   • verbranding
    • installaties
     • ontwerp en engineering
    • technieken
     • draaitrommeloven
     • energierecuperatiesystemen
     • plasmaoven
     • pyrolyse
     • roosteroven
     • vergassing
     • wervelbedoven
 • diensten
  • advies
   • energiewetgeving
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • subsidies
  • preventie
   • afvalpreventie
   • beste beschikbare technologie
   • emissiepreventie
    • lucht
    • water
   • grondstofbesparing
   • levenscyclusanalyse
  • software
   • energie-installaties
   • proces-optimalisatie
   • warmtestudies
 • water
  • slibbehandeling
   • slibdroging
   • slibontwatering
    • centrifuges
    • flotatietanks
    • gravitaire indikking - slibindikker
    • kamerfilterpersen
   • slibstabilisatie
    • aëroob
     • aërobe vergisting
    • anaëroob
     • anaërobe vergisting
    • chemisch
     • toevoeging van kalk
   • slibvalorisatie
   • slibverwerking
    • pelleteren
     • slibkorrelreactor
    • slibvalorisatie
     • slibvalorisatie
    • storten
     • stortplaats
   • thermische slibbehandeling
    • natte oxidatie
     • natte oxidatie
    • slibdroging
     • slibdrogers
    • slibverbranding
     • slibverbranding