IBEVE vzw

Terug naar filteroverzicht

Contact

Interleuvenlaan 58/2
3001
Leuven
016/390.490
erik.bomans@ibeve.be
http://www.ibeve.be

Omschrijving activiteiten

milieu -en veiligheidsadvisering - externe milieucoördinatie - milieuadministratie- preventie - veiligheidsondersteuning - veiligheidscoördinatie - veiligheidsondersteuning op werven - asbestmetingen en -inventarisatie - bodemsaneringsonderzoek - energie-audit - EPB - EPC-C (publieke gebouwen) - thermografie - binnenluchtmetingen - geluid en straling - ADR - legionella - REACH/CLP - bioveiligheid - sloopinventaris

Producten en diensten

 • diensten
  • beschrijvend bodemonderzoek
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 2
  • oriënterend bodemonderzoek
  • advies
   • duurzame ontwikkeling
   • energiewetgeving
   • extern milieucoördinator
   • grondverzet
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • ISO14000
   • milieumanagement
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen
  • bodembeheerrapport
  • gemeentelijke plannen
   • milieubeleidsplan
    • begeleiding
    • opmaak
  • MER
   • erkend deskundige
    • bodem
   • MER-deskundige
  • preventie
   • afvalpreventie
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
  • veiligheid
   • ARAB-deskundige
    • elektrische installaties
   • bioveiligheidscoördinator
   • opmaak noodplannen
   • risico-analyse
 • lucht
  • luchtanalyse
   • binnenhuisatmosfeer
   • stoffen en parameters
    • asbest
    • CO
    • CO2
    • deeltjes
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • HCl
    • koolwaterstoffen
    • mercaptanen
    • NH3
    • NOx
    • O2
    • O3
    • rookgassnelheid
    • SOx
    • temperatuur
    • vochtigheid
    • zware metalen
 • geluid, trillingen en straling
  • diensten
   • geluidsmetingen
    • binnenshuis
    • buitenlucht
   • stralingsmetingen

Extra info

IBEVE behoort tot de Groep IDEWE en is een zusterorganisatie van de externe dienst voor Veiligheid en Gezondheid op het werk IDEWE. IBEVE staat in voor de domeinen:

 • milieu
 • veiligheidscoördinatie
 • arbeidsveiligheid
 • energiebeheer
 • industriële hygiëne

Met een regionale aanpak en kantoren in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen, Namur, Roeselare en Turnhout is IBEVE de ideale partner bij de uitbouw en ondersteuning van het milieu- en welzijnsbeleid in uw onderneming. Meer informatie over onze dienstverlening vindt u op www.ibeve.be