Grontmij

Terug naar filteroverzicht

Contact

Arenbergstraat 13/1
1000
Brussel
+32 2 383 06 40
info@grontmij.be
http://www.grontmij.be

Omschrijving activiteiten

Multidisciplinair advies- en ingenieursbureau voor duurzame planning & ontwerp, infrastructuur & mobiliteit en water, energie & industrie.

Producten en diensten

 • afval
  • verwerken en recyclage
   • compostering
    • installaties
     • natuurlijk ontwateren
     • ontwerp en engineering
   • stortplaatsen
    • producten en diensten
     • mechanische indikking met zeeftrommel
 • water
  • drinkwater
   • behandeling
    • actieve koolfilters
    • denitrificatie
    • ionenwisselaars
    • membraanfilters
    • zandfilters
  • rationeel watergebruik
   • audit
   • proces-optimalisatie
  • riolering
   • aanleg
   • materiaal
    • modelleringssoftware
  • slibbehandeling
   • slibontwatering
    • centrifuges
    • flotatietanks
    • gravitaire indikking - slibindikker
    • kamerfilterpersen
   • slibstabilisatie
    • aëroob
     • aërobe vergisting
    • anaëroob
     • anaërobe vergisting
   • thermische slibbehandeling
    • natte oxidatie
     • natte oxidatie
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • actief slib
     • actief slib tank
     • membraanbioreactor
     • Sequencing Batch Reactor (SBR)
     • SHARON proces (anoxisch)
    • anaërobe micro-organismen
     • anaërobe reactor
    • anaëroob korrelslib
     • UASB
    • biofilm op drager
     • biorotor
    • kwzi
     • aëroob actief slib
    • planten en micro-organismen
     • plantensystemen
      • rietvelden
     • verticaal doorstroomd helofytenfilter
   • chemische zuivering
    • flocculatie
     • flocculatie
    • neutralisatie
     • ph-correctie
    • oxidatie
     • oxidatie met o.a. OZON, peroxide of KMNO4
    • precipitatie
     • precipitatie
   • fysische zuivering
    • adsorptie
     • actieve kool
    • bezinken
     • bezinkingsbekken
     • zandvangers
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • kristalisatie
     • pelletkristallisatie
      • korrelreactor
    • membraanprocessen
     • microfiltratie
     • ultrafiltratie
    • scheiding door dichtheidsverschillen
     • olie-waterafscheider
     • statische vetafscheider
    • strippen met lucht
     • stripping met lucht
    • zeven
     • roosters
 • diensten
  • oriënterend bodemonderzoek
  • advies
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen
  • gemeentelijke plannen
   • milieubeleidsplan
    • begeleiding
    • opmaak
   • natuurontwikkelingsplan
    • begeleiding
    • opmaak
  • MER
   • erkend deskundige
    • bodem
    • fauna en flora
    • mens
    • monumenten en landschappen
    • water
  • mobiliteit
   • mobiliteitsstudies
   • verkeersgeleidingssystemen
  • ruimtelijke ordening
   • plannen van aanleg
 • energie
  • hernieuwbare energie
   • biomassa
    • biogas
     • verbrandingsinstallaties
    • stortgas
     • verbrandingsinstallaties
   • windenergie
    • advies
    • engineering