Greenfish

Terug naar filteroverzicht

Contact

Rue Tasson-Snel 12
1060
Brussel
02/333.09.93
jleemans@greenfish.eu
http://www.greenfish.eu

Omschrijving activiteiten

Greenfish biedt oplossingen aan in personeelswerving en focust zich daarbij op milieu en duurzame engineering. We bieden zowel projectmatige oplossingen aan, alsook rekruteringsdiensten. Onze missie is om een duurzame relatie te bouwen met onze klanten en kandidaten, en om een uitstekende dienst te leveren doorheen onze waarden: passie, kwaliteit, integriteit en generositeit.U verbetert het milieu, wij verbeteren dat van u!

Producten en diensten

 • bodem
  • bodemonderzoek en -analyse
   • producten
    • monstername-apparatuur
  • bodemsanering
   • afgraven/ontgraven
 • diensten
  • oriënterend bodemonderzoek
  • advies
   • communicatiebeleid
   • duurzame ontwikkeling
   • energietechnologie
   • energiewetgeving
   • extern milieucoördinator
   • grondverzet
   • milieu-audits
    • EMAS
    • erkend milieuverificateur
    • geaccrediteerde milieucertificatie-instelling
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
  • beurzen
   • milieu
  • MER
   • MER-deskundige
 • energie
  • elektriciteit
   • diensten
    • engineering
    • keuring elektrische installaties
    • studies
  • energieadvies
   • beleidsstudies
   • energiestatistieken
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
  • hernieuwbare energie
   • biomassa
    • mest
   • windenergie
    • engineering
   • zonne-energie
    • fotovoltaïsche zonne-energie
     • installaties
     • zonnecellen
     • zonnepanelen

Extra info

Greenfish is a workforce solution provider specialized in environmental services and sustainable engineering. We provide both project sourcing solutions and recruitment services. Our mission is to build a sustainable relationship with our clients and candidates, and  deliver a service of impeccable quality through our values of passion, quality, Integrity and generosity.

You improve the environment, let us improve yours!