DEME Environmental Contractors

Terug naar filteroverzicht

Contact

Haven 1025 - Scheldedijk 30
2070
Zwijndrecht
+32 3 250 54 11
pr@decnv.com
http://www.decnv.com

Omschrijving activiteiten

DEC of DEME Environmental Contractors is een internationale aannemer die gaat voor totaaloplossingen. In de eerste plaats richt DEC zich op de sanering van (complexe) verontreinigingen in grond, grondwater, slib en sedimenten. Ook voorziet DEC in de aanleg en sanering van stortplaatsen, erosiebescherming met gevezelde open steenasfalt, en milieubaggerwerken.

Producten en diensten

 • afval
  • ophalen en verwerven
   • afvalstoffen
    • afvalwaterslib
    • baggerslib
  • verwerken en recyclage
   • afvalstoffen
    • slib
     • chemisch conditioneren
     • chemisch stabiliseren
   • opwerking
    • opwerken tot kalkhoudende bodemverbeteraar
   • overige technieken
    • immobilisatie
     • conditionering en immobilisatie asbest
    • neutralisatie
   • stortplaatsen
    • producten en diensten
     • mechanisch ontwateren met zeefbandpers
     • mechanische indikking met nozzle centrifuge
     • mechanische indikking met zeefband
     • mechanische indikking met zeeftrommel
    • uitbating
     • kleiverwerkend bedrijf
     • mechanisch ontwateren met decanteercentrifuge
 • bodem
  • bodembescherming
   • bentonietmatten
   • bovenafdichting kunststoffolie
   • geotextiel
    • civiel-technische bovenafdichting
    • horizontale onderafdichting
    • scherm
     • foliewand
   • inkuipingen
  • bodemsanering
   • afgraven/ontgraven
   • biologische reinigingstechnieken
    • bioventing
    • fytoremediatie
    • in situ scherm (active wall)
    • Infiltratie tbv stimulering biol. omzetting
    • landfarming
     • reiniging in depot
    • on
     • off site fytoremediatie
   • bodemluchtbehandeling
    • actieve koolfiltratie
    • aeroob met slib
    • biofilter
    • biologische water- en luchtzuivering
    • biotrickling
    • thermische verbranding
   • bodemreinigingsinstallaties
    • verhuur
    • verkoop
   • chemische reinigingstechnieken
    • extractie reiniging
    • in situ scherm (active wall)
   • extractietechnieken
    • biosparging
    • bodemluchtextractie
    • drijflaagsanering in situ
    • elektroreclamatie zware metalen
    • extractie reiniging
    • infiltratie water
    • sparging
    • UVB tbv extractie
    • zaklaagverwijdering
   • grondwaterreinigingstechnieken
    • biologische water- en luchtzuivering aeroob
    • biologische waterzuivering aeroob
    • (in situ)chemische oxidatie
    • luchtstrippen
    • membraanfiltratie
    • olie-water afscheider
    • precipitatie-coagulatie-flocculatie
    • wateractieve koolfiltratie
    • zandfiltratie
   • immobilisatietechnieken
    • in situ vitrificatie
    • infiltratie uithardende stoffen
    • on - off site immobilisatie
   • isolatietechnieken
    • bekisting tbv verticale afd.
    • berlinerwand tbv verticale afd.
    • boorpalen wand
    • bovenafdichting kunststoffolie
    • bovenafdichting natuurlijke materialen
    • civiel-technische bovenafd.
    • diepwand
    • horizontale onderafd.
    • scherm
     • foliewand
    • schone leeflaag
    • stalen damwand
   • ontrekken grondwater
    • deepwell
    • drain
    • open bemaling
    • vacuumfilters
   • thermische reinigingstechnieken
    • on - off site vitrificatie
    • thermische reiniging
  • drainage en bemaling
   • deepwell
   • drain
   • open bemaling
   • vacuumfilters
 • lucht
  • luchtzuivering
   • deeltjes
   • installaties
    • natte gaswassing
     • basisch oxidatieve wassing
     • natte kalkwassing
 • water
  • slibbehandeling
   • slibdroging
   • slibontwatering
    • kamerfilterpersen
   • slibstabilisatie
    • chemisch
     • toevoeging van kalk
   • slibverwerking
    • storten
     • stortplaats
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • actief slib
     • actief slib met nutriëntverwijdering
     • actief slib tank
    • biofilm op drager
     • biorotor
    • kwzi
     • aëroob actief slib
     • ondergedompelde beluchte bacteriefilter
   • chemische zuivering
    • coagulatie
     • coagulatie
    • desinfectie (nabehandeling)
     • chemische oxidatie
    • elektrocoagulatie
     • elektrocoagulatie
    • flocculatie
     • flocculatie
    • neutralisatie
     • ph-correctie
    • oxidatie
     • oxidatie met o.a. OZON, peroxide of KMNO4
    • precipitatie
     • precipitatie
   • fysische zuivering
    • adsorptie
     • actieve kool
     • andere adsorbentia
    • bezinken
     • bezinkingsbekken
     • lamellenbezinker
     • schotel- of plaatbezinker
     • zandvangers
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • centrifugeren
     • hydrocycloon
    • desinfectie
     • UV-behandeling
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • flotatie
     • flotatie
    • ionenwisseling
     • ionenwisseling
    • scheiding door dichtheidsverschillen
     • olie-waterafscheider
     • statische vetafscheider
    • strippen met lucht
     • stripping met lucht
    • zeven
     • roosters
     • zeven
    • thermische zuivering
     • verdampen
      • indampen