Afmitech Friesland

Terug naar filteroverzicht

Contact

Sneekermeer 4
8502 TP
Joure
+31 513-541022
jbdejong@afmitech.nl
http://www.afmitech.nl

Omschrijving activiteiten

Afmitech Friesland is gespecialiseerd in het ontwikkelen van apparatuur en systemen ten behoeve van de verwerking van afvalwater en gerelateerde bij- en restproducten. Afmitech streeft voortdurend naar topkwaliteit voor de binnen eigenbeheer ontwikkelde producten en systemen. Daardoor is in Nederland reeds een gerenomeerde naam ontstaan op het gebied van kleinschalige afvalwaterzuiveringssystemen welke toepasbaar zijn bij zowel particulieren, agrariërs, industriele toepassingen etc.

Producten en diensten

 • water
  • riolering
   • materiaal
    • pompen en ventielen
    • tanks
  • slibbehandeling
   • slibontwatering
    • gravitaire indikking - slibindikker
    • kamerfilterpersen
  • wateranalyse
   • diensten
    • erkend laboratorium water
   • stoffen en parameters
    • BOD
    • COD
    • debiet
    • deeltjes
    • fosfor
     • fosfaat
    • metalen
    • NH3
    • O2
    • pH
    • stikstof
    • stroomsnelheid
    • temperatuur
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • actief slib
     • actief slib met nutriëntverwijdering
     • actief slib tank
   • producten
    • beluchters
    • bezinkingsbevorderende
    • doseerders
    • nutriënten
    • pompen
    • reservoirs
    • roerders
    • slurrypompen
    • zuurstof