Organisatieprofiel van Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen

Koning Leopold III-laan 66
8200 Sint-Andries/Brugge
België
050/40 31 66
philippe.tavernier@pomwvl.be
Aantal personeelsleden: 51-100
Profiel: Consulent
Statuut: overheid

Omschrijving activiteiten

Proactieve benadering van bedrijven en intermediairen, in hoofdzaak rond de volgende thema's: - Verduurzaming van bedrijventerreinen Interbedrijfssamenwerking: - Duurzaam Ondernemen (Charter Duurzaam Ondernemen; initiatieven rond rationeel energiegebruik en hernieuwbare energieën; studies en projecten rond rationeel waterbeheer in industrie; stimuleren van afval- en emissiepreventie); - Sociale Economie: ondersteuning van een duurzaam ondernemingsklimaat in functie van tewerkstelling voor kansengroepen Uitgebreide (internationale) projectwerking rond bovenstaande thema's.