Organisatieprofiel van ASSET nv

Wiedauwkaai 51
9000 Gent
België
092535684
vincent.baeten@asset.be
Aantal personeelsleden: 11-25
Profiel: Adviesbureau
Statuut: NV

Omschrijving activiteiten

Bureau voor bodemonderzoek (BSD type 2), milieu-consultancy, asbest-inventarisatie, omgevingsvergunningen, externe milieucoördinatie, topografische opmetingen, 3D-laserscanning, opmaak van riooldatabanken. ISO 9001:2008-gecertificeerd.