WELL

Terug naar filteroverzicht

Contact

Rivierstraat 67b
9080
Beervelde
09 345 53 62
friedvanopstal@wellmilieuadvies.be
http://www.wellmilieuadvies.be

Omschrijving activiteiten

algemeen milieuadvies, advisering, realisatie en opvolging kwzi, iba, regenwatergebruik, waterbesparing enwaterhuishouding

Producten en diensten

 • diensten
  • advies
   • extern milieucoördinator
   • milieu-audits
    • begeleiding
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuwetgeving
   • vergunningen
  • educatie
   • milieu
  • gemeentelijke plannen
   • milieubeleidsplan
    • begeleiding
    • opmaak
  • preventie
   • emissiepreventie
    • water
  • ruimtelijke ordening
   • vergunningen
    • bouwvergunning
    • verkavelingsvergunning
 • water
  • rationeel watergebruik
   • audit
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • actief slib
     • actief slib met nutriëntverwijdering
    • bezinken
     • anaërobe micro-organismen
      • septische tanks
    • biofilm op drager
     • biorotor
     • drager: PUR schuim
    • kwzi
     • aëroob actief slib
     • ondergedompelde beluchte bacteriefilter
    • micro organismen
     • algenvijver
    • planten en micro-organismen
     • plantensystemen
      • rietvelden
     • verticaal doorstroomd helofytenfilter
   • fysische zuivering
    • bezinken
     • bezinkingsbekken
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • desinfectie
     • UV-behandeling
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • membraanprocessen
     • omgekeerde osmose
    • scheiding door dichtheidsverschillen
     • olie-waterafscheider
    • zeven
     • roosters
   • kleinschalig biologisch zuivering
    • aëroob actief slib
     • kleinschalige waterzuivering