Platform Milieuprofessionals

Terug naar filteroverzicht

Omschrijving activiteiten

Het Platform Milieuprofessionals is een netwerk van ervaren zelfstandige/freelance milieuexperten op het vlak van administratie (wet- en regelgeving, training), technische oplossingen (praktijk) en beleidsondersteuning (studies) in de volgende domeinen: (oppervlakte)water, afvalwater(zuivering), bodem(sanering), lucht, afval, energie, duurzaam ondernemen, …

Producten en diensten

 • water
  • rationeel watergebruik
   • audit
   • proces-optimalisatie
  • slibbehandeling
   • slibontwatering
    • centrifuges
    • flotatietanks
    • gravitaire indikking - slibindikker
    • kamerfilterpersen
   • slibvalorisatie
   • slibstabilisatie
    • aëroob
     • aërobe stabilisatie
  • wateranalyse
   • producten
    • biosensoren
   • stoffen en parameters
    • BOD
    • toxiciteitsmetingen
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • adsorptie en actief-slib
     • PACT systeem
    • actief slib
     • actief slib met nutriëntverwijdering
     • actief slib tank
     • airlift reactor
     • Sequencing Batch Reactor (SBR)
    • biofilm op drager
     • biorotor
     • drager: PUR schuim
   • chemische zuivering
    • coagulatie
     • coagulatie
    • desinfectie (nabehandeling)
     • chemische oxidatie
      • chloordioxide
    • emulsiebreken
     • emulsie breker
    • flocculatie
     • flocculatie
    • neutralisatie
     • ph-correctie
    • ontgiftiging
     • ontgifting
    • ONO
     • ontgiftigen, neutralisatie en slibontwatering
    • precipitatie
     • precipitatie
   • fysische zuivering
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • flotatie
     • flotatie
    • ionenwisseling
     • ionenwisseling
    • adsorptie
     • actieve kool
    • bezinken
     • bezinkingsbekken
     • lamellenbezinker
     • zandvangers
 • bodem
  • bodemsanering
   • grondwaterreinigingstechnieken
    • biologische water- en luchtzuivering aeroob
    • biologische waterzuivering aeroob
 • diensten
  • hydrologisch onderzoek
  • advies
   • duurzame ontwikkeling
   • extern milieucoördinator
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • ISO14000
  • educatie
   • milieu
   • natuur
  • MER
   • MER-deskundige
   • erkend deskundige
    • fauna en flora
    • water
  • preventie
   • emissiepreventie
    • water
  • ruimtelijke ordening
   • vergunningen
    • bouwvergunning
  • software
   • GIS-toepassingen
    • basiskaarten
 • lucht
  • luchtzuivering
   • geur

Extra info

Het Platform Milieuprofessionals (PMP) is een netwerk van ervaren zelfstandige experten actief in diverse milieudomeinen. De leden van PMP bieden hun diensten aan aan zowel private ondernemingen, overheidsdiensten en particulieren.